Αθήνα

Χρηματοδότηση τριών προγραμμάτων της Περ. Κεντρικής Μακεδονίας από το «HORIZON 2020»

περιφερεια κεντρικης μακεδονιας 1024

Τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020». Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία ο προϋπολογισμός για την ΠΚΜ ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Οι δύο από τις προτάσεις έχουν χρονική διάρκεια τριών ετών και η μία δύο, ενώ καλύπτονται σε ποσοστό 100% (η μία 97,14%) από τα κονδύλια του «HORIZON 2020».

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έσπευσε να αξιοποιήσει την πρόσκληση που εκδόθηκε από το πρόγραμμα ‘HORIZON 2020’ και πέτυχε να εντάξει προς χρηματοδότηση και υλοποίηση τρία σημαντικά έργα καινοτομίας. Το ένα έργο αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και συμμετέχουν πέντε Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, το δεύτερο στην παροχή σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών στους ηλικιωμένους και το τρίτο στην ‘έξυπνη εξειδίκευση’. Πάγιος στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 είναι να αξιοποιήσει με το βέλτιστο τρόπο όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για καινοτόμες δράσεις και έργα και να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην Κεντρική Μακεδονία και να συμβάλει στην έξοδο της Περιφέρειας από την πολυετή κρίση», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν από το «HORIZON 2020» είναι οι εξής:

1.Έργο EMPOWERING: Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών.
Το έργο EMPOWERING πρόκειται να συμβάλλει στην αλλαγή έξι Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των δήμων και των περιφερειακών εκπροσώπων στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ενεργειακών στρατηγικών και σχεδίων. Συμμετέχει κοινοπραξία εταίρων από την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Το έργο πρόκειται να συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών μέτρων στο νέο πλαίσιο 2030 για την Κλιματική και Ενεργειακή Πολιτική όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Το έργο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας από τις τοπικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές με ορθές διακρατικές ανταλλαγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι πέντε Δήμοι που θα συμμετάσχουν στο έργο EMPOWERING και θα υποστηριχθούν είναι οι Δήμοι Έδεσσας, Πυλαίας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.497.003,75 ευρώ.
Προϋπολογισμός ΠΚΜ: 110.350 ευρώ (συγχρηματοδότηση 100%).
Διάρκεια έργου: 36 μήνες.

2.Έργο Mobile-Age: Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους.

Το έργο Mobile-Age θα επικεντρωθεί στα ανοιχτά δεδομένα διακυβέρνησης, στην κινητή τεχνολογία και στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών στον ηλικιωμένο πληθυσμό της Ευρώπης, που αυξάνεται σταθερά και προβλέπεται να αποτελέσει το 28% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης μέχρι το 2020. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι πολίτες συνήθως δεν μοιράζονται το ίδιο επίπεδο σύνδεσης με το Διαδίκτυο όπως οι νεότερες γενιές. Κι ενώ οι κρατικοί φορείς προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αποκλειστούν από το σχεδιασμό και τη χρήση των υπηρεσιών οι ηλικιωμένοι πολίτες. Το έργο θα αποτελέσει την βάση για τη δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών από τους ηλικιωμένους πολίτες. Οι δράσεις του έργου σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την επέκταση της ανεξάρτητης διαβίωσης με τη χρήση των δεδομένων για μια ασφαλέστερη και πιο προσβάσιμη πόλη και τέλος με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών υγείας. Η κοινοπραξία εταίρων του συγκεκριμένου έργου απαρτίζεται από διάφορους φορείς από τη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Γερμανία , την Ισπανία και την Ελλάδα. Υπεύθυνος φορέας που θα συντονίσει την πρόταση είναι το Πανεπιστήμιο του Lancaster με έδρα τo Ηνωμένο Βασίλειο. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά την υλοποίηση του έργου θα εκπονήσει αναφορά σχετικά με την «Ανοιχτή συμμετοχική στην πλατφόρμα δημόσιων υπηρεσιών από τους ηλικιωμένους», καθώς και έκθεση αξιολόγησης που θα αφορά στις περιοχές δράσης Βρέμης, Νότιο Λέικλαντ, Σαραγόσα και Κεντρική Μακεδονία.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.923.933,75 ευρώ.
Προϋπολογισμός ΠΚΜ: 72.603, 75 ευρώ (συγχρηματοδότηση 97,14%).
Διάρκεια έργου: 36 μήνες.

3.Έργο ΟΝLINE-S3: Ηλεκτρονική Υπηρεσία για Συμβουλευτική στην Πολιτική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας «ηλεκτρονικής πολιτικής» η οποία εμπλουτισμένη με μια εργαλειοθήκη εφαρμογών και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, θα βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η πλατφόρμα θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες μεθοδολογίες, τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη στρατηγική RIS3, αλλά θα ερευνήσει επίσης, την ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας για την παροχή συμβουλών πολιτικής βασισμένη στη γνώση. Στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στην υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ για τη στρατηγική RIS3 προσφέροντας ένα πλήρες σύνολο online υπηρεσιών σε σχέση με τη μεθοδολογία που οι Περιφέρειες της ΕΕ οφείλουν να ακολουθούν. Ο συντονιστής της πρότασης είναι το Ερευνητικό Κέντρο RDTI, με έδρα την Μαδρίτη, ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα από πλήθος ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φιλανδία).
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.889.000 ευρώ.
Προϋπολογισμός ΠΚΜ: 208.750 ευρώ (συγχρηματοδότηση 97,14%).
Διάρκεια έργου: 24 μήνες.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο