Χωρίς κατηγορία

Το κείμενο της Κοινής Διακήρυξης της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

FullSizeRender (4)
Με Κεντρικό Μήνυμα « Η Αυτοδιοίκηση γκρεμίζει το τείχος της κρίσης» , ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι εργασίες της 5ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκαν από τις 4.-6. Νοεμβρίου 2015 .

Με το τέλος των εργασιών υπογράφηκε η Κοινή Διακήρυξη από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης γερμανικών πόλεων και Δήμων G. Landsberg , τον Εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Δράμας κ. Χ. Μαμσάκο και τον Αντιπρόεδρο Δήμων και Κοινοτήτων της Γερμανίας καθώς και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Βάδης –Βυρτεμβέργης R. Kehle.

FullSizeRender-1
Με την υπογραφή της διακήρυξης οριοθετήθηκε η σημασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και υπογραμμίστηκε η στενή σύνδεση μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ των δύο χωρών. Επιπροσθέτως, τέθηκε ο κοινός στόχος, να εντατικοποιηθεί η περαιτέρω συνεργασία έως την επόμενη, Έκτη Ελληννογερμανική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2016.

Ακολουθεί το κείμενο της διακήρυξης :

Κοινή διακήρυξη
της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
Βερολίνο, 4.-6. Νοεμβρίου 2015

1. H Πέμπτη συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV V) έχει το μότο «Οι Δήμοι γκρεμίζουν το τοίχος της Κρίσης». Μ’ αυτόν τον τρόπο θα τονιστεί ο σημαντικός υποστηρικτικός ρόλος που έχουν οι Δήμοι σε δύσκολους καιρούς. Οι Δήμοι αντιπροσωπεύουν τόσο τη πολιτική σταθερότητα και της συνέχεια όσο και την εγγύτητα προς τους πολίτες, στους οποίους δείχνουν ένα δημοκρατικό δρόμο στο μέλλον.
2. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δήμων και περιφερειών της Γερμανίας και της Ελλάδας. Η αναζήτηση λύσεων για επίκαιρα τοπικά θέματα έδειξε τη στενή σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Μαζί αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις. Η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών μας είναι η δύναμη της Ευρώπης. Αυτή εκφράζεται με υποδειγματικό τρόπο στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
3. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι εφαρμοσμένη επικουρικότητα και αλληλεγγύη. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται στον τόπο που δημιουργούνται. Αυτή είναι η δύναμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έρχεται σε επαφή με τους πολίτες και εμβαθύνει την κοινωνική συνοχή.
4. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ενώνει πέραν των γεωγραφικών και πολιτικών συνόρων. Είναι υπερκομματική. Αναπτύσσεται δυναμικά και δείχνει την δραστηριοποίηση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Οι αυξανόμενες συναντήσεις των δημάρχων συμβάλλουν στην εμβάθυνση της εμπιστοσύνης και στην αποδόμηση των εκατέρωθεν προκαταλήψεων. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι κοινός στόχος, να εντατικοποιηθεί η περαιτέρω συνεργασία έως την επόμενη, Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση.
5. Για την Ελληνογερμανική Συνέλευση η εξεύρεση λύσεων για τα ζητήματα που προκύπτουν άμεσα στο τοπικό επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα. Η συνεργασία είναι ποικίλη και λαμβάνει υπόψη όλα τα καθήκοντα της δημοτικής Αρχής, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Ενώ αρχικά η συνεργασία απεικονίσθηκε κυρίως ως αδελφοποίηση μεταξύ των δήμων, προέκυψαν και πολλές σχέσεις συνεργασίας ως προς συγκεκριμένα θέματα, οι οποίες έχουν μεγάλη δυναμική. Από αυτό αναπτύσσονται μακροπρόθεσμες συνεργασίες, που συμβάλλουν προς όφελος όλων.
6. Οι δραστηριοποιήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν βάσει συγκεκριμένων ζητημάτων. Στο εξής συμφωνείται να υλοποιούνται κοινά εκπονηθέντες σχεδιασμοί. Έτσι αυτή η συνεργασία περνάει στην φάση της υλοποίησης την οποία οι δύο πλευρές υποδέχονται ως την μεγάλη πρόκληση. Τα πεδία των συνεργασιών παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Στόχος είναι μέχρι την Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση να υφίστανται ορατές επιτυχίες.
7. Η ελληνογερμανική φιλία και συνεργασία θα οδηγήσει σε συνέργειες σε όλους τους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δημιουργεί εγγύτητα προς τους πολίτες και προωθεί την συμβίωση εντός του Δήμου.
8. Οι Έλληνες και Γερμανοί δήμαρχοι επιθυμούν να διαμορφώσουν πιο ενεργά τη συνεργασία τους και να την καθιερώσουν με βιώσιμα έργα. Δια της ενισχυμένης συνεργασίας των δημοτικών διοικήσεων επωφελούνται από τις ιδέες της άλλης πλευράς για το δικό τους έργο. Μαζί με την ενδυνάμωση των υπαρχουσών συνεργασιών επιδιώκεται μια αισθητή αύξηση των συνεργασιών, που θα λάβει υπόψη της τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των Δήμων και θα έχει ως κριτήριο την αντιπροσώπευση Δήμων από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες. Η πρωτοβουλία γι’ αυτό υλοποιείται και αναπτύσσεται μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
9. Οι Δήμοι πράττουν με βάση την υπευθυνότητα για μία ισχυρή Ευρώπη. Από οικονομικές συνεργασίες, ειδικότερα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επωφελούνται αμφότερες πλευρές στον διεθνή ανταγωνισμό. Στόχος είναι η συμμετοχή των Επιμελητήριων και η υποστήριξη της προσέγγισης αυτής.
10. Η νέα προγραμματική περίοδος στήριξης της ΕΕ 2014 – 2020, σκοπεύει να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Συνεπώς, οι ελληνικοί και οι γερμανικοί Δήμοι και Περιφέρειες θα πρέπει να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο, έτσι ώστε ο θεσμός αυτός να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη.
11. Αμφότερες οι πλευρές χαιρετίζουν την ενισχυμένη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Έλληνες Περιφερειάρχες και οι αντίστοιχοι Έπαρχοι της Γερμανίας είναι μέρος του δικτύου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και συμβάλουν ουσιαστικά με τις εμπειρίες και τις γνωριμίες τους στην επιτυχία των περιφερειακών συνεργασιών. Επιδιώκεται η συμμετοχή των περιφερειών στις πρωτοβουλίες των Δήμων και η ανάπτυξη ισχυρών συνδέσμων μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως την Έκτη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
12. Οι δύο πλευρές θα ιδρύσουν ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει:
a. Να προετοιμάσει μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών μία πρόταση για την Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
b. Να προετοιμάσει έως την επόμενη Έκτη Διάσκεψη, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και την μετεξέλιξη της ως θεσμό μεταξύ των δύο χωρών.
13. Ο διάλογος που ξεκίνησαν τα πολιτικά ιδρύματα υποστηρίζεται. Τα ιδρύματα καλούνται και μελλοντικά να συμβάλλουν στην διμερή συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών.
14. Λόγω της εγγύτητας προς τους πολίτες οι Δήμοι έχουν πολλές δυνατότητες να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν στον πληθυσμό την συνείδηση ενεργούς συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στον Δήμο.
15. Όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Δήμαρχο Βερολίνου, Michael Müller, για την διοργάνωση της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και τη δυνατότητα επί τόπου επισκέψεων των εγκαταστάσεων του Δήμου του Βερολίνου όπως και τη δυνατότητα διεξαγωγής συζητήσεων γύρω από τις πρακτικές εμπειρίες.
16. Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την δήλωση της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση να διεξαχθεί τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2016 σε έναν Ελληνικό Δήμο απο την Γεωγραφική Περιφέρεια της Πελοποννήσου ο οποίος θα αναλάβει την προεδρεία της Έκτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2016 από κοινού με έναν Γερμανικό Δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την Έβδομη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV VII).

Βερολίνο, την 6η Νοεμβρίου 2015
Η κοινή αυτή διακήρυξη υπογράφεται από:

Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Αμαρουσίου
Dr. Gerd Landsberg Γενικός Διευθυντής Ένωσης γερμανικών πόλεων και Δήμων

Χριστόδουλος Μαμσάκος Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Δράμας

Roger Kehle Αντιπρόεδρος Δήμων και Κοινοτήτων της Γερμανίας. Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεμβέργης

Παράρτημα:
Θεματικές Ενότητες Συνεργασίας
1. Σύγχρονη διοίκηση – καλή υποδομή για την τοπική οικονομία.
α. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Αυτή η ανταλλαγή αναφέρεται τόσο στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και την οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ως προς την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν απλές και διαφανείς διαδικασίες καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
β. Ενίσχυση της αποδοτικότητας της διοίκησης
Για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού των Δήμων, τα Ινστιτούτα των δύο χωρών θα συνεργαστούν στενά και θα αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν, ότι οι υφιστάμενες συνεργασίες κατάρτισης θα ενδυναμωθούν και να διευρυνθούν. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.
γ. Συνεργασία στην ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, όπως π.χ. την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ).
δ. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δομή και την οργάνωση των επιχειρήσεων του Δημόσιου και την κατανομή των δημόσιων επενδύσεων σε Δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
ε. Ανταλλαγή απόψεων για την παροχή υπηρεσιών των Δήμων
Οι Δήμοι δημιουργούν ένα κατάλληλο για την προσέλκυση επενδυτών περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κοινός στόχος τους είναι να εξελιχθούν οι Δήμοι ως πάροχοι υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
στ. Συνεργασία των Επιμελητηρίων
Η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί από τα τοπικά Επιμελητήρια. Επιδιώκεται να ενταχθούν στο έργο και το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η στενή και εντατική συνεργασία των γερμανικών και των ελληνικών Επιμελητηρίων στα πλαίσια των δημοτικών συνεργασιών είναι σαφώς ευπρόσδεκτη. Παρέχουν ώθηση σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.
ζ. Ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σκοπός είναι η εξεύρεση Ευρωπαϊκών κονδύλίων που μπορούν να αξιοποιηθούν εδώ από κοινού.

2. Τουρισμός και Πολιτισμός
α. Ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων τουρισμού
Τα ξεχωριστά γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής πρέπει να ενισχύσουν τον τουρισμό. Εδώ συμπεριλαμβάνονται επίσης και σχεδιασμοί για το θεματικό τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση νέων τουριστικών ομάδων.
β. Ανάπτυξη τουριστικών προσφορών για ορισμένες ομάδες-στόχου από τη Γερμανία στην Ελλάδα.
Τα ιδανικά κλιματολογικά προτερήματα είναι ένα πλεονέκτημα μεγάλης σημασίας για τις νέες ομάδες τουριστών π.χ. ηλικιωμένοι, πεζοπόροι και ποδηλάτες.

3. Αστική Ανάπτυξη:
α. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό μιας Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση πρέπει να συμπεριληφθούν στην αστική ανάπτυξη.
β. Η ανταλλαγή απόψεων για εμπειρίες στην Γερμανία και στην Ελλάδα για την προστασία και διαχείριση των δασών και των περιοχών NATURA 2000. (επεξηγήσεις από την ελληνική πλευρά)
γ. Συνεργασία για έναν ποιοτικότερο σχεδιασμό διοίκησης κοινής ωφέλειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

4. Κλιματική Αλλαγή και Τομέας Ενέργειας:
α. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενσωμάτωση κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού στις πολεοδομικές μελέτες και την χρήση ψυχρών υλικών.
β. Ανταλλαγή απόψεων για Τεχνολογίες και πρακτικές στον ενεργειακό τομέα. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην ανάπτυξη ευφυών και καινοτόμων προσεγγίσεων ενέργειας για τις πόλεις, τους δήμους και τις περιφέρειες. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας όπως και μείωση των ρύπων με την χρήση νέων τεχνολογιών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως η Green Chiller και η LNG.

5. Διαχείριση Απορριμμάτων:
α. Ανταλλαγή ιδεών σχεδιασμού με σκοπό την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση όπως προβλέπεται και στον εθνικό σχεδιασμό.
Η Διαχείριση Απορριμμάτων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε τοπικό επίπεδο. Η εμπειρία των γερμανών εταίρων στην ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου από οργανωτική και τεχνική άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτά προσφέρουν νέους τρόπους, ιδίως για τη διαχείριση των αποβλήτων των νησιών. Οι εμπειρίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατά γράμμα, λόγω και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους από κοινού επεξεργασμένους σχεδιασμούς. Έως την έκτη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα επιδιωχθεί η πρόοδος.

6. Αειφορική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων:
α. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για την διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων σε τοπικό επίπεδο τόσο για την ύδρευση όσο και την άρδευση γεωργικών εκτάσεων.
β. Ευρείας έκτασης καθαρισμός, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

7. Πολιτική Προστασία:
α. Η Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας στην σύνταξη Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
β. Συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για την Οργάνωση, Εκπαίδευση και Εξοπλισμό των Δήμων και του εθελοντικού κινήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

8. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Απασχόληση
Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για την δημιουργία και οργάνωση κοινωνικών δομών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Δομές Φτώχειας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δημιουργική απασχόληση για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων,, Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ).
Πρόκειται και για ζητήματα που αφορούν μια ενεργή κοινωνία πολιτών και συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων. Η συνεργασία στην διαικδίκηση των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία έχει ιδιαίτερη σημασία.
β. Αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων.
Ενόψει της δραματικά υψηλής ανεργίας των νέων συμφωνούν αμφότερες οι πλευρές ότι θα πράξουν ότι είναι αναγκαίο ώστε οι νέοι να έχουν μια ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση. Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης με το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και με τις δυνατότητες μαθητείας στην Γερμανία, με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους, μπορεί να προσφέρει προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα.
γ. Ανάπτυξη μιας τοπικής και περιφερειακής Πολιτικής Απασχόλησης
Οι εμπειρίες των γερμανών και των ελλήνων εταίρων πρέπει να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τους τοπικούς φορείς, μαζί με π.χ. τα Επιμελητήρια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, για να αναπτυχθούν νέα εργαλεία, όπως μεθοδολογίες ανίχνευσης των τάσεων και των αναγκών στην τοπική αγορά εργασίας, τοπικές συμμαχίες και διασκέψεις απασχόλησης.

9. Αντιμετώπιση της Φτώχειας:
α. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και εφαρμογή κοινωνικοπολιτικών μέτρων για την αποφυγή της φτώχειας.
β. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για σχεδιασμούς για την στοχευόμενη ενίσχυση των πολυτέκνων, τις μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρόνια ανέργων και των ηλικιωμένων.
γ. Μεταναστευτικό – Προσφυγικό:
Η εισροή των προσφύγων-μεταναστών είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους δήμους και τις περιφέρειες των δύο χωρών. Η τοπική και περιφερειακή ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μπορεί να έχει αμοιβαίο όφελος. Εδώ θα πρέπει να επεξεργαστούν κοινά αιτήματα χρηματοδότησης για να ενεργοποιηθούν τα ευρωπαϊκά ταμεία.

10. Αγροτική οικονομία:
Η βελτίωση της χρήσης και της εμπορίας προϊόντων υψηλής ποιότητας και τυποποιημένων προιόντων από την Ελλάδα υποστηρίζεται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Η παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις και συμμετοχή στο Φόρουμ Τροφίμων είναι κατάλληλα μέσα για το σκοπό αυτό.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο