Χωρίς κατηγορία

Τη νέα Οργανωτική Δομή του δήμου Αθηναίων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

δημαρχειο αθηνας

Τη νέα οργανωτική και διοικητική δομή των υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός απέναντι στον δημότη, τις ανάγκες της πόλης και της εποχής ενέκρινε, μετά τη σχετική εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Πρόκειται για έναν νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που στόχο έχει να κάνει τον δήμο πιο ευέλικτο και φιλικό απέναντι στον πολίτη και να εναρμονίσει τις δομές του στις σύγχρονες ανάγκες, όπως για παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαφάνεια στις διαδικασίες, ο εθελοντισμός, η καινοτομία, η αστική ανθεκτικότητα, ή η διαχείριση του μεταναστευτικού.

«Στην πρώτη μας θητεία καταφέραμε να εξορθολογίσουμε τη διοικητική δομή του δήμου αξιοποιώντας καλύτερα ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας: «σήμερα κάνουμε ένα ακόμη το πιο σημαντικό βήμα: Βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός απέναντι στον δημότη και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της εποχής που ζούμε».

«Με το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αθηναίων, επιδιώκουμε τη σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και να περιορίζονται οι δυσλειτουργίες, η σύγχυση και η διάχυση ευθυνών» τόνισε ο κ. Καμίνης. «Οι δομές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσον» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι «οι οργανωτικές επιλογές έχουν νόημα όταν στηρίζονται στη βάση της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών στους πολίτες».

Ο νέος Οργανισμός αποτελεί την εκκίνηση μιας προσπάθειας διοικητικής ανασυγκρότησης ενός επίπονου και μεσοπρόθεσμου σχεδίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Το νέο σχέδιο αποτελείται από 22 Διευθύνσεις έναντι 23, από 121 Τμήματα έναντι 134 (13 λιγότερα) και από 22 Γραφεία έναντι 58 (36 λιγότερα).

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του δήμου Αθηναίων, κ. Λευτέρη Καστανάκη, «ο νέος οργανισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας στους τομείς του ελέγχου και της παρακολούθησης διοικητικής διαδικασίας και παραγωγικότητας, του σχεδιασμού – ενσωμάτωσης και παρακολούθησης σύγχρονων διοικητικών πρακτικών», που όπως σημειώνει αφορούν «στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διοίκηση με μετρήσιμα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων στη βάση αντικειμενικών στοιχείων και δεδομένων της πόλης (π.χ. περιβαλλοντικοί δείκτες, χαρτογράφηση και αποτύπωση υποδομής πόλης), την περαιτέρω ώθηση της λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη (ΣΕΔ), μέσω της παράλληλης λειτουργίας τους στη Διεύθυνση ΚΕΠ».

Η κατάρτιση νέου οργανογράμματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπισθούν:

η μείωση του υπηρετούντος προσωπικού κατά 15% και η αριθμητική μείωση των εξειδικευμένων στελεχών
η ασαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και ο επιμερισμός διαχείρισης του ίδιου θέματος από περισσότερες της μιας υπηρεσιών
η διάσπαση ομοειδών αντικειμένων και πόρων με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης
τα προβλήματα στη διοικητική αποκέντρωση και την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων από τις Δημοτικές Κοινότητες, λόγω των ζητημάτων της ελλιπούς τεχνικής υποστήριξης τους
οι σύγχρονες απαιτήσεις για θέματα, όπως ο εθελοντισμός, το προσφυγικό – μεταναστευτικό, η ανθεκτικότητα πόλης
Για την επίτευξη των παραπάνω, κρίθηκαν αναγκαίες και συνοπτικά παρατίθενται, οι ακόλουθες δομικές τροποποιήσεις:

Διευθύνσεις

· Δημιουργία Δνσης Δημοτικής Περιουσίας

· Συγχώνευση Δνσης Κτιριακών με την Δνση Σχολικών Κτιρίων

· Συγχώνευση Δνσης Κοινοχρήστων Χώρων με Δνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

· Διαχωρισμός Δνσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης σε Δνση Σχεδίου Πόλης & Περιβάλλοντος και Δνση Δόμησης

· Δημιουργία Δνσης Μηχανολογικού

· Κατάργηση Δνσης Εμπορίου & Ανάπτυξης με ενσωμάτωσή της στη Δνση Δημοτικών Προσόδων

· Κατάργηση της Δνσης Κοιμητηρίων

Τμήματα

· Δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Καινοτομίας και Εθελοντισμού (Αυτοτελές)

· Δημιουργία Τμήματος Μελετών στην Δνση Προμηθειών

· Δημιουργία Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων στην Δνση Οικονομικών

· Δημιουργία Τμήματος Μελετών & Τεκμηρίωσης στην πλειοψηφία των Δνσεων

· Δημιουργία Τμήματος Οικονομοτεχνικών Διαδικασιών & Υποστήριξης Δημοτικών

Κοινοτήτων στην Δνση Αποκέντρωσης

· Δημιουργία Τμήματος Εξωτερικών Εφαρμογών στην Δνση ΚΕΠ

· Δημιουργία Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα (Αυτοτελές)

· Δημιουργία Τμήματος Υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

· Δημιουργία Τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών παρατάξεων & Αιρετών

· Δημιουργία Γραφείου Ανθεκτικότητας & Βιωσιμότητας Πόλης

· Δημιουργία Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

· Δημιουργία Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας στην Δνση Καθαριότητας

· Κατάργηση Τμήματος Κλάδευσης Υψηλών Δέντρων

· Κατάργηση Τμήματος Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Επίσης, γίνονται αρκετές τακτοποιήσεις – αποσαφηνίσεις αρμοδιοτήτων είτε εντός των Διευθύνσεων είτε με τη μεταφορά τους σε άλλη Διεύθυνση (π.χ. το τμήμα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μεταφέρεται στην Δνση Δημοτικής Αστυνομίας, το Τμήμα Παιδικών Εξοχών μεταφέρεται στην Δνση Παιδικής Ηλικίας), καθώς και μετονομασίες οργανωτικών δομών με διεύρυνση αρμοδιοτήτων (π.χ το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) – εθελοντισμού σε Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Εκπαίδευσης – Στατιστικής – Υγιεινής & Ασφάλειας Προσωπικού σε Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου με Γραφείο Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης και Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΕΣΥΠΠ).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο