Αττική

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 20-11-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση για πρωτοβουλία σύνταξης πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδας.

 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2019.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με εξοπλισμό συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων για το Δήμο Κυθήρων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αιγάλεω με τίτλο «Συναπάντημα Διαδημοτικών Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλόγων¨».

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Σαλαμίνας που θα πραγματοποιηθεί από 3/12/2019 έως 10-12-2019 στη Σαλαμίνα.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. Αττικής κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

 1. Συγκρότηση επιτροπής «Πολιτισμού και Αθλητισμού» αποφασιστικού χαρακτήρα.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ασπροπύργου και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου ATTICA TV για την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την ανάληψη και εκτέλεση τηλεοπτικών παραγωγών, συνολικού προϋπολογισμού 210.040,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκριση των όρων αυτής.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. Αττικής κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

 1. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Αττικής έτους 2018.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Κουρή)

 1. Έγκριση της σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιώς για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: ¨Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012¨ του έργου: Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του Δήμου Χαλανδρίου».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων εντός του εμπορικού κέντρου στο Δήμο Γλυφάδας.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΔ 170/2003 των συγκοινωνιακών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αντιπαγετικού άλατος σε σάκους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην Περιφέρεια Αττικής λόγω παγετού – χιονοπτώσεων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

 1. Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού τμημάτων της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στην Δ.Κ. Βάρης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Απόφαση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση – Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετηρίων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ.».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης – συνεδρίου για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 8/12/2019 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Αττικής, αποτελούμενη από δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, στη διεθνή διοργάνωση “Focus: The Location Show“, η οποία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, στις 3-4 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και του προϋπολογισμού της σχετικής δαπάνης».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Καταστήματος Τεχνικού και Οικιακού Εξοπλισμού της εταιρείας PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επί της οδού Τατοΐου 14, Μεταμόρφωση, Δήμος Μεταμόρφωσης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Νέο Διώροφο Κτίριο Κεντρικών Εγκαταστάσεων Εταιρείας Ταχυμεταφορών με Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων (Κέντρο διαλογής – Γραφεία – Καταστήματα λιανικής)», επί της Π. Ράλλη 36-38, στο Δήμο Αιγάλεω, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα «Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους γεύματος» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 94, στο Δήμο Αιγάλεω – ΠΕΤ: 1907136525.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο