Κέντρο... Δυτικά

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αθήνας

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αθήνας τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, και ώρα 16:00 με θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 689/30-11-2020 ΑΔΣ, που αφορά «διαπίστωση της συγκρότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 102 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική OTA, ρύθμιση ζητημάτων Υπ. Εσωτερικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ και άλλες διατάξεις» (Α ́53) της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α` 134)», ως προς την αντικατάσταση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Ευγένιου (Σάκη) Κολλάτου από τον κο Χρήστο
Τεντόμα (Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου) (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ.
έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με Α.Π. 092413/29-04-20 για τις διαδικασίες
απόσυρσης και διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για ένα (1) επιπλέον έτος,
ήτοι έως 28-04-2023 (Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης) (Σχετ. Πρωτ. 94812-22) ΕΙΣΗ
ΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

3. Συζήτηση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της φοίτησης των παιδιών
των προσφύγων που απομακρύνονται από τη δομή του Ελαιώνα, και που αναγκάζονται
να διακόψουν βίαια τη φοίτησή τους στα σχολεία της περιοχής, χωρίς καν να έχει
προηγηθεί μετεγγραφή τους σε άλλα σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν.
3463/2006 (Σχετ. έγγραφο 4) (ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ,)

4. Ενημέρωση για το Άλσος Ιλισίων από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αστικής Πανίδας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

5. Έγκριση ή μη α) της σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου στο πλαίσιο ανάπλασης του Λόφου του Παιδιού, β)
του ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως υπευθύνου για την
παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης και γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ.
έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

6. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου, κ. Χρήστου
Τεντόμα στο Παρίσι από τις 19 έως και τις 21 Μαΐου 2022, προκειμένου να συμμετάσχει
στη διεθνή διάσκεψη Change NOW 2022 (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και
Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. Έγκριση για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας της πόλεως των Αθηνών στην
Α.Ε. το Βασιλιά των Βέλγων Φίλιππο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμητικών Διακρίσεων
του Δήμου Αθηναίων (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)
(Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Έγκριση για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου
Αθηναίων (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(ΟΠΔ) 2022, μετά των πινάκων στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου
βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β ́/20-07-2018, άρθρο 3 και 3635/Β ́/27-
08-2018) και του με αριθμ. πρωτ. 61528/28-09-2020 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026
(Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο.» από το Δήμο
Αθηναίων ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 91550-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» από το Δήμο Αθηναίων ποσού
3.000,00 € για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (Δ/νση Οικονομικών)
(Σχετ. Πρωτ. 91576-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση για την αποδοχή ή μη της απόδοσης στο Δήμο από την Περιφέρεια Αττικής
συνολικού ποσού 251.590,64 € για τα ανταποδοτικά τέλη Λαϊκών Αγορών Β ́ εξαμήνου
έτους 2021 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 96397-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο (τμήμα του πεζοδρομίου επί των
οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αμαλίας) από ιδιωτικό Φορέα, βάσει του άρθρου 20
«κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» του Ν. 4067/2012 «Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός» (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων)
(Σχετ. έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.-Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

15. Έγκριση για την κατασκευή πλατύσκαλου ΑΜΕΑ στον πεζόδρομο Βουκουρεστίου 22,
έμπροσθεν τραπεζικού καταστήματος (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 75/2022 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Πρωτ. 91585-
22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

16. Έγκριση για την κοπή δένδρου (Αείλανθος) στην οδό Καπετάν Χρονά 16
Ελληνορώσων (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 76/2022 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου
& Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Πρωτ. 91584-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο