Δήμοι

Την απόδοση των ανενεργών στρατοπέδων στην Αυτοδιοίκηση , ζητά με επιστολή του ο Γιώργος Πατούλης

Την απόδοση των ανενεργών στρατοπέδων στην Αυτοδιοίκηση , ζητά με επιστολή του προς την Κυβέρνηση ο Γιώργος Πατούλης , τονίζοντας την ανάγκη να αποδοθούν οι εν λόγω χώροι

για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την δημιουργία υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών .

Ταυτόχρονα , μέσω της επιστολής του εκφράζει την έντονη αντίδραση της Αυτοδιοίκησης στη πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συμπεριλάβει με νομοθετική ρύθμιση στρατόπεδα που βρίσκονται εντός ορίων πόλεων και δε χρησιμοποιούνται, στην κατηγορία των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .

Ο Γ. Πατούλης με την επιστολή, ζητεί να εξαιρεθούν από το επίμαχο άρθρο 16 τα στρατόπεδα και διατυπώνει το

πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στην αυτοδιοίκηση προκειμένου να ενισχυθεί το πράσινο και οι υποδομές, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα τονίζει μεταξύ άλλων: «δυστυχώς καθόσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου που παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να χαρακτηρίσει επενδύσεις Στρατηγικές μια σειρά ακινήτων του Υπουργείου δε φαίνεται να εξαιρούνται από την διάταξη αυτή ρητώς τα παλαιά και μη χρησιμοποιούμενα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων».

Στη συνέχεια διατυπώνει μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα όπως:

Έχουν οι Δήμοι την δυνατότητα να μετάσχουν ως επενδυτές στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας;

Είναι δυνατόν να υπάρξουν πολεοδομικές μελέτες χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τις προτάσεις των Δήμων;

Θα αναιρεθούν πολεοδομικές μελέτες που εγκρίθηκαν για συγκεκριμένα στρατόπεδα

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του, και ακολούθως ζητεί να «υπάρξει ρητή εξαίρεση στον νόμο που να αφορά τα παλαιά στρατόπεδα εντός των πόλεων τα οποία πρέπει να δοθούν κατά χρήση και κυριότητα στους Δήμους με την έγκριση σχετικών πολεοδομικών μελετών».

 

πατουληςΗ επιστολή Πατούλη 

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Θέμα: Απόψεις της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και ειδικότερα επί του ά. 16 του σχεδίου νόμου-την αξιοποίηση των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον και ευρίσκονται εντός των οικισμών των Δήμων».

Κύριε Πρόεδρε

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διαχρονικά έχει διατυπώσει προς τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, το πάγιο αίτημα των Δήμων της χώρας ότι «τα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων και δεν χρησιμοποιούνται άμεσα από τις ένοπλες Δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να παραχωρηθούν προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σκοπός των αιτημάτων αυτών ήταν και είναι να αξιοποιηθούν από τους Δήμους είτε για ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών ή άλλων δημοτικών αναπτυξιακών σκοπών είτε να αναπλασθούν και να αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου που τέτοια ανάγκη καθίσταται απολύτως αναγκαία για τη υγεία των πολιτών μας.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει μεμονωμένες αλλά συμβολικές παραχωρήσεις όπως μεταπολιτευτικά έγινε με την απόδοση του χώρου του ΕΑΤ ΕΣΑ στο Δήμο Αθηναίων όπου έγινε ανάπλαση του πρασίνου με χώρους αναψυχής πολύ λειτουργικούς για την πόλη των Αθηνών.

Παρόμοια προσπάθεια έγινε πρόσφατα και με τον Δήμο Σερρών έτσι ώστε δύο στρατόπεδα το Στρατόπεδο Παπαλουκά και το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά όπου κατ’ αρχήν με την υπ’ αριθμ. 21943/26-5-2016 απόφαση των Υπουργών κ.Σκουρλέτη και κ. Μπαλτά εγκρίθηκε η πολεοδόμηση του πρώην Στρατοπεδου Παπαλουκά που προβλέπει χώρους πολιτιστικών λειτουργιών-Αναψυχής-Πρόνοιας-Κοινωφελών λειτουργιών Πάρκου πόλης –χώρων στάθμευσης κλπ (ΦΕΚ Τ. Αν. Απαλ. Φ 15/26.05.2016) και επίσης με την υπ’ αριθμ. 27713/17.06.2016 (τευχ. Αν. απαλ. Αρ. φ. 110) εγκρίθηκε η πολεοδόμηση του πρώην στρατοπέδου Εμ. Παππά όπου και εκεί προβλέπεται η δημιουργία χώρων αθλητισμού, βρεφονηπιακού σταθμού πολιτιστικού αθλητικού και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων-νηπιαγωγείου, χώρων πλατείας κλπ.

Επομένως, μετά τις εγκρίσεις των πολεοδομήσεων αυτών που γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρ. 1,2 και 3 του Ν. 2745/1999 όπως ισχύει παρέχεται η ευχέρεια στους δήμους να αναπτύξουν χρήσεις εντός των χώρων αυτών επ’ ωφελεία των κατοίκων.

Ιδιαίτερα και ενώ αναμένεται για το δήμο Σερρών η έκδοση της προβλεπόμενης από το Ν. 2745/1999 Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία θα παραχωρούνται οριστικά τα τμήματα των στρατοπέδων στην κυριότητα του δήμου και επιπρόσθετα ο δήμος Σερρών με στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων αυτών εντάχθηκε στο δίκτυο MAΡRS (Στρατιωτικές περιοχές ως δημόσιοι χώροι) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACTIII στο οποίο συμμετέχουν και άλλοι 8 δήμοι της ευρωπαϊκής ένωσης και στόχος του είναι η βέλτιστη αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων, δυστυχώς το σχέδιο νόμου δεν διαλαμβάνει ρητή εξαίρεση των στρατοπέδων αυτών.

Πάγια θέση των Δήμων της χώρας είναι ότι ο χώρος των πρώην στρατοπέδων που ευρίσκονται μέσα στον ιστό των πόλεων είναι αναγκαίοι και απαραίτητοι καθώς αποτελούν το μοναδικό αποθεματικό για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου αλλά και τη δημιουργία υποδομών και θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δυστυχώς καθόσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου που παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να χαρακτηρίσει επενδύσεις Στρατηγικές μια σειρά ακινήτων του Υπουργείου δε φαίνεται να εξαιρούνται από την διάταξη αυτή ρητώς τα παλαιά και μη χρησιμοποιούμενα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων.

Και το ερώτημα που ανακύπτει, έχουν οι Δήμοι την δυνατότητα να μετάσχουν ως επενδυτές στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας;

Είναι δυνατόν να υπάρξουν πολεοδομικές μελέτες χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τις προτάσεις των Δήμων;

Θα αναιρεθούν οι πιο πάνω πολεοδομικές μελέτες που εγκρίθηκαν για τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών;

Πρόταση να υπάρξει ρητή εξαίρεση στον νόμο που να αφορά τα παλαιά στρατόπεδα εντός των πόλεων τα οποία πρέπει να δοθούν κατά χρήση και κυριότητα στους Δήμους με την έγκριση σχετικών πολεοδομικών μελετών.

Αθήνα, 12/07/2016

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Γ. Πατούλης

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο