Κοινωνία

Ραντεβού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής – Διαμαρτυρία για τον νέο ΠΕΣΔΑ από την ΠΟΕ ΟΤΑ

Ραντεβού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δίνει η  ΠΟΕ ΟΤΑ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι , αντιδρώντας στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και την Στρατηγική-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που προωθεί ο Ε.Σ.Δ.Ν.Α. και η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως υποστηρίζουν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν κάνει τίποτα άλλο από το να «ανοίγει διάπλατα» την πόρτα για την οριστική εκχώρηση της Διαχείρισης Απορριμμάτων στα μεγάλα Επιχειρηματικά-Εργολαβικά συμφέροντα.

Με επίσημη παρέμβαση της , η Ομοσπονδία είχε καταθέσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της για την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής .

Όμως , όπως υποστηρίζει , “Απόψεις επίκαιρες και σήμερα, αλλά που δυστυχώς πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.”

Αξίζει να αποτυπωθεί το τότε κείμενο της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

«Η εκτίμηση της Ομάδας Εργασίας είναι πως οι διαδικασίες για την εξεύρεση νέων χώρων τελικής διάθεσης στην Αττική έχουν καθυστερήσει απαράδεκτα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κρίση με την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής που υπολογίζεται στα τέλη του 2018.

1. Η Ομάδα εκτιμά πως στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2019 είναι σχεδόν αδύνατον να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και να ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις των νέων Χ.Υ.Τ.Υ.

2. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχοντας και την αρνητική εμπειρία από τους Δήμους της Πελοποννήσου, επισημαίνει για άλλη μια φορά τον σοβαρότατο κίνδυνο της κρίσης, καλώντας την περιφερειακή αρχή και τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

3. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση για το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με τον κορεσμό των κυττάρων και της Β΄ Φάσης.

4. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α Αττικής πρέπει να υπάρχει δέσμευση για την απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα παθογόνων από την Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και την κατασκευή νέας μονάδας σε επιλεγμένο ασφαλή χώρο μακριά από τον αστικό ιστό. Στο σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν υπάρχει καμία νύξη για αυτό το ζήτημα παρά το ότι υπάρχουν σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την απομάκρυνση της μονάδας.

5. Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί απαραίτητο για τα πράσινα σημεία να συνταχθεί άμεσα αναλυτικός οδηγός (συνοδευτικός του ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που θα περιγράφει εναλλακτικά μοντέλα πράσινων σημείων διαφόρων μεγεθών και δυναμικότητας. Το δίκτυο των πράσινων σημείων πρέπει να είναι όσο πιο πυκνό μπορεί για να είναι τα πράσινα σημεία ευκολότερα προσβάσιμα στους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την δικτύωση των πράσινων σημείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα εμπορικής αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων, ζητήματα γειτνίασης, μεταφορών κ.λπ.

6. Το δίκτυο των Σ.Μ.Α. του υφιστάμενου ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να επανεξετασθεί και να ανασχεδιαστεί για να είναι σε λειτουργική συνάφεια με εγκαταστάσεις διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αλλαγής της χρήσης ορισμένων Σ.Μ.Α. και η μετατροπή τους σε Μ.Ε.Α.

7. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να γίνει σαφής αναφορά για το πόσες Μ.Ε.Α. θα χρειαστούμε συνολικά, τι δυναμικότητα θα έχουν αυτές, καθώς και προτάσεις χωροθετήσεων για τις νέες Μ.Ε.Α. Το σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν προσδιορίζει ούτε τους χώρους, ούτε τις πληθυσμιακές ενότητες που πρόκειται να εξυπηρετούν.

8. Το Ε.Μ.Α.Κ. Φυλής πρέπει να επανασχεδιαστεί για να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία των προδιαλεγμένων Β.Α.Α.

9. Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν προσδιορίζεται ο αριθμός, η περιοχή κάλυψης, η δυναμικότητα και η χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.ΤΥ. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το πόσους Χ.Υ.Τ.Υ. θα χρειαστούμε, τι δυναμικότητας θα είναι ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιες γεωγραφικές-πολεοδομικές ενότητες θα πρέπει να χωροθετηθούν. Στο. ΠΕ.Σ.Δ.Α. τα μεγάλα έργα, όπως οι Χ.Υ.Τ.Υ. και οι Μ.Ε.Α. θα πρέπει να είναι ονοματισμένα και με σχετικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους.

10. Τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρά την πρόβλεψη του Ε.Σ.Δ.Α. για ριζική αναθεώρησή τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν οι βασικοί φορείς της ανακύκλωσης. Η πάγια θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι να καταργηθούν τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης και να αναπτυχθούν Δημοτικά συστήματα με αυστηρά Δημόσιο χαρακτήρα.

11. Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί πως είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα αδειοδότησης, εμπορικής διάθεσης, άρσης περιορισμού χιλιομετρικών ορίων, τροποποίησης Γ.Π.Σ. για εγκαταστάσεις κ.λπ. ύστερα από ευρεία διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Α. και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

12. Η Ομάδα Εργασίας επισημαίνει πως ο μη έγκαιρος προγραμματισμός των έργων επεξεργασίας και διάθεσης, σε συνδυασμό με τις πολιτικές των μνημονίων που περιορίζουν τις Δημόσιες επενδύσεις, ευνοούν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.»

 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής

Με επίσημη παρέμβαση της εγκαίρως, η Ομοσπονδία μας είχε καταθέσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της για την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής.
Απόψεις επίκαιρες και σήμερα, αλλά που δυστυχώς πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.
Λέγαμε τότε στο κείμενο της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

«Η εκτίμηση της Ομάδας Εργασίας είναι πως οι διαδικασίες για την εξεύρεση νέων χώρων τελικής διάθεσης στην Αττική έχουν καθυστερήσει απαράδεκτα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κρίση με την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής που υπολογίζεται στα τέλη του 2018.
1. Η Ομάδα εκτιμά πως στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2019 είναι σχεδόν αδύνατον να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και να ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις των νέων Χ.Υ.Τ.Υ.
2. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχοντας και την αρνητική εμπειρία από τους Δήμους της Πελοποννήσου, επισημαίνει για άλλη μια φορά τον σοβαρότατο κίνδυνο της κρίσης, καλώντας την περιφερειακή αρχή και τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
3. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση για το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με τον κορεσμό των κυττάρων και της Β΄ Φάσης.
4. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α Αττικής πρέπει να υπάρχει δέσμευση για την απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα παθογόνων από την Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και την κατασκευή νέας μονάδας σε επιλεγμένο ασφαλή χώρο μακριά από τον αστικό ιστό. Στο σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν υπάρχει καμία νύξη για αυτό το ζήτημα παρά το ότι υπάρχουν σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την απομάκρυνση της μονάδας.
5. Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί απαραίτητο για τα πράσινα σημεία να συνταχθεί άμεσα αναλυτικός οδηγός (συνοδευτικός του ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που θα περιγράφει εναλλακτικά μοντέλα πράσινων σημείων διαφόρων μεγεθών και δυναμικότητας. Το δίκτυο των πράσινων σημείων πρέπει να είναι όσο πιο πυκνό μπορεί για να είναι τα πράσινα σημεία ευκολότερα προσβάσιμα στους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την δικτύωση των πράσινων σημείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα εμπορικής αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων, ζητήματα γειτνίασης, μεταφορών κ.λπ.
6. Το δίκτυο των Σ.Μ.Α. του υφιστάμενου ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να επανεξετασθεί και να ανασχεδιαστεί για να είναι σε λειτουργική συνάφεια με εγκαταστάσεις διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αλλαγής της χρήσης ορισμένων Σ.Μ.Α. και η μετατροπή τους σε Μ.Ε.Α.
7. Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να γίνει σαφής αναφορά για το πόσες Μ.Ε.Α. θα χρειαστούμε συνολικά, τι δυναμικότητα θα έχουν αυτές, καθώς και προτάσεις χωροθετήσεων για τις νέες Μ.Ε.Α. Το σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν προσδιορίζει ούτε τους χώρους, ούτε τις πληθυσμιακές ενότητες που πρόκειται να εξυπηρετούν.
8. Το Ε.Μ.Α.Κ. Φυλής πρέπει να επανασχεδιαστεί για να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία των προδιαλεγμένων Β.Α.Α.
9. Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν προσδιορίζεται ο αριθμός, η περιοχή κάλυψης, η δυναμικότητα και η χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.ΤΥ. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το πόσους Χ.Υ.Τ.Υ. θα χρειαστούμε, τι δυναμικότητας θα είναι ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιες γεωγραφικές-πολεοδομικές ενότητες θα πρέπει να χωροθετηθούν. Στο. ΠΕ.Σ.Δ.Α. τα μεγάλα έργα, όπως οι Χ.Υ.Τ.Υ. και οι Μ.Ε.Α. θα πρέπει να είναι ονοματισμένα και με σχετικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους.
10. Τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρά την πρόβλεψη του Ε.Σ.Δ.Α. για ριζική αναθεώρησή τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν οι βασικοί φορείς της ανακύκλωσης. Η πάγια θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι να καταργηθούν τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης και να αναπτυχθούν Δημοτικά συστήματα με αυστηρά Δημόσιο χαρακτήρα.
11. Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί πως είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα αδειοδότησης, εμπορικής διάθεσης, άρσης περιορισμού χιλιομετρικών ορίων, τροποποίησης Γ.Π.Σ. για εγκαταστάσεις κ.λπ. ύστερα από ευρεία διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Α. και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
12. Η Ομάδα Εργασίας επισημαίνει πως ο μη έγκαιρος προγραμματισμός των έργων επεξεργασίας και διάθεσης, σε συνδυασμό με τις πολιτικές των μνημονίων που περιορίζουν τις Δημόσιες επενδύσεις, ευνοούν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.»

Ενώ αυτά λέγαμε πριν περίπου ένα χρόνο, σήμερα διαπιστώνεται ότι εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων οδηγούν σε τραγικά αδιέξοδα. Βρισκόμαστε στο τέλος του 2016 και η εξάντληση του χώρου της Α΄ Φάσης στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής είναι πλέον θέμα τεσσάρων με πέντε μηνών. Τη στιγμή λοιπόν που εξαντλείται ο χώρος διάθεσης απορριμμάτων οι διαδικασίες για την χρησιμοποίηση της Β΄ Φάσης βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, με ορατό τον κίνδυνο να μην έχουμε χώρο εναπόθεσης των 5.500 χιλιάδων τόνων απορριμμάτων ημερησίως που διαχειρίζεται ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που τίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αναφέρεται γενικά και αόριστα στις πέντε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), πλέον της αναβάθμισης του Ε.Μ.Α.Κ. Όμως προτάσεις για την χωροθέτηση των πέντε (5) μονάδων δεν υπάρχουν και αναρωτιόμαστε: Για ποιους χώρους μελετήθηκαν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Για την Μ.Ε.Α. του Σχιστού που σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει πραγματοποιηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ είναι γνωστό ότι το Σχιστό θεωρείται μια από τις πλέον ρυπογόνες περιοχές, αφού υπάρχει η αποκαταστημένη χωματερή, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) καθώς και ο αποκατεστημένος χώρος εναπόθεσης φωσφογύψου.
Στον περίφημο Ε.Μ.Α.Κ. της Φυλής, το οποίο λέγαμε πως είναι ένα φαραωνικού τύπου έργο προστίθενται άλλοι 200.000 τόνοι τον χρόνο! 100.000 σύμμεικτα και 100.00 Βιοαπόβλητα! Αναδεικνύεται δε το τελευταίο χρονικό διάστημα και η παρουσία της Ιδιωτικής εταιρείας WATT A.E. που έχει την εγκατάστασή της μέσα στην Ο.Ε.Δ.Α. της Φυλής και που επιδιώκει να κατασκευάσει νέα μονάδα επεξεργασίας 100.000 τόνων το χρόνο. Βάζουμε δηλ. τους ιδιώτες μέσα στο σπίτι μας κανονικά από την πόρτα… και χωρίς να κρατάμε ούτε τα προσχήματα. Οποιαδήποτε προσπάθεια αδειοδότησης της WATT A.E. δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα συναντήσει την δυναμική αντίδραση των εργαζομένων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Στην Σ.Μ.Π.Ε. δεν αναφέρεται κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής, ενώ υπάρχει μια αμήχανη σιωπή για τους νέους χώρους Χ.Υ.Τ.Υ.
Με την πρόσφατη μελέτη για την κατασκευή της μονάδας στο Γραμματικό διαπιστώνεται πολλαπλασιασμός του κόστους του προϋπολογισμού των μονάδων. Κόστος που θα κληθούν να καλύψουν μέσω των Ανταποδοτικών τελών οι κάτοικοι της φτωχοποιημένης Αττικής. Μέσω δε της μελέτης αυτής, μειώνεται το τονάζ των απορριμμάτων της μονάδας από 127.000 χιλ. στις 80.000 χιλ. και έτσι η μείωση αυτή θα προστεθεί στα απορρίμματα που οδηγούνται στη Φυλή και προωθείται η τεχνολογία της Βιοξήρανσης (καύσης)!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με ένα σχέδιο που ευνοεί και προωθεί συστηματικά την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικεί ένα σχέδιο με προσδιορισμένους χώρους και πληθυσμιακές ενότητες που εξυπηρετούν συνολικά την Αττική, με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα και με βάση την διαλογή στη πηγή.
Θέλουμε τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενισχυμένο, για να επιτελέσει το έργο του και δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών του.
Θέλουμε Δημοτικά συστήματα Ανακύκλωσης με αναβάθμιση του ρόλου και της συμμετοχής των Ο.Τ.Α. αλλά και σημαντική βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα θα πέσει στο κενό και θα συναντήσει την δυναμική αντίδραση των εργαζομένων αλλά και άλλων κοινωνικών συλλογικοτήτων. Γι αυτό, τουλάχιστον η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν όπως άλλωστε έκαναν στο παρελθόν.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την αντίθεσή της στο νέο σχεδιασμό (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που προωθεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και η Περιφέρεια Αττικής, γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο από το να «ανοίγει διάπλατα» την πόρτα για την οριστική εκχώρηση της Διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα συζητηθεί το θέμα αυτό, την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 στις 3.00 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα δώσουν μαζικό και δυναμικό «παρών» στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- Αναστάσεως 2 – Παπάγου – Στάση Μετρό «Εθνική Άμυνα», απαιτώντας την απόσυρση της και την εκπόνηση νέας που να παραμένει συνεπής στις αρχές της αποκεντρωμένης διαχείρισης.
Η περίοδος που θα ακολουθήσει με κύρια ευθύνη των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Αττικής θα είναι περίοδος βαθιάς ενημέρωσης των εργαζομένων αλλά και των πολιτών της Αττικής που θα κληθούν για άλλη μια φορά να πληρώσουν υπέρογκα Δημοτικά Τέλη. Ιδιαίτερο ρόλο θα πρέπει να αναλάβουν και τα Δημοτικά Συμβούλια, καθώς για άλλη μια φορά επιχειρείται να υπάρξει η απουσία των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – 3.00 το μεσημέρι

ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΜΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΡΟΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 – ΠΑΠΑΓΟΥ)

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                           Γιάννης Τσούνης

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο