Εργασιακά

Πρόσληψη 101 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

admie
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης ανακοίνωσε η εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Οι θέσεις ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων είναι:
Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΑΠΜ) Αθήνα N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΗΕ) Αθήνα N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Κλιμάκιο Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών (ΚΣΣΧ) Αθήνα N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ) Κρυονέρι Ν. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ) Αθήνα N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 3

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου (ΠΤΠ) Τρίπολη Ν. Αρκαδίας ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΗΕ) Αθήνα N. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΗΕ) Κρυονέρι Ν. Αττικής ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΑΣ) Αθήνα N. Αττικής ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 3

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εσωτερικός Έλεγχος (ΕΕ) Αθήνα N. Αττικής ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές Προγραμματιστές 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ) Κρυονέρι N. Αττικής ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές Προγραμματιστές 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΤΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού – Λογιστικού 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ) Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας (ΠΤΚΕ) Λάρισα Ν. Λαρίσης ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 4

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΔΜ) Κοζάνη Ν. Κοζάνης ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 11

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αμφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 8

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ναύπακτος Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 4

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 5

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου (Κρήτη) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 5

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών 8 μήνες 6

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ) Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών 8 μήνες 4

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ) Αθήνα N. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ) Κρυονέρι Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Οικοδόμοι) 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) Μάνδρα N. Αττικής ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Κρυονέρι Ν. Αττικής ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστών Γερανού ) 8 μήνες 3

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αμφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού ) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ναύπακτος Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Χειριστές Η/Υ 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΑΠΜ) Ασπρόπυργος Ν. Αττικής ΔΕ Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΑΠΜ) Ασπρόπυργος Ν. Αττικής ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ) Αθήνα N. Αττικής ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ρουφ N. Αττικής ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 8 μήνες 1

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι : Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Υποβολή αιτήσεων από την 22.03.2016 έως και 31.03.2016

diorismos.gr

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο