Pressroom

Προκλητική για την ΑΔΕΔΥ η μοριοδότηση των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

αδεδυ λογο

Προκλητική χαρακτηρίζει η ΑΔΕΔΥ την μοριοδότηση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) που νομοθέτησε η συγκυβέρνηση για το νέο Μισθολόγιο και το νέο τρόπο Αξιολόγησης, Βαθμολογικής εξέλιξης και επιλογής Προϊσταμένων .

“Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού συζήτησε τα όσα η συγκυβέρνηση νομοθέτησε για το νέο Μισθολόγιο και το νέο τρόπο Αξιολόγησης, Βαθμολογικής εξέλιξης και επιλογής Προϊσταμένων και ιδιαίτερα για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)” , αναφέρει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ .

Ολόκληρη η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ έχει ως εξής :

ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού συζήτησε τα όσα η συγκυβέρνηση νομοθέτησε για το νέο Μισθολόγιο και το νέο τρόπο Αξιολόγησης, Βαθμολογικής εξέλιξης και επιλογής Προϊσταμένων και ιδιαίτερα για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και με την εκτίμηση ότι:

1. Το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των «αποφοίτων» είναι το Μ.Κ. 6 που αποκτά ένας εργαζόμενος μετά από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Με την ίδια ρύθμιση όσοι αποφοιτήσουν με βαθμό άριστα «κερδίζουν» επιπρόσθετα ένα ακόμη έτος κατά την κατάταξή τους. Δηλαδή, με 1,5 χρόνο φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ένας υπάλληλος αναγνωρίζει ως πλασματικό χρόνο το 1/3 του εργασιακού του βίου.

2. Στη βαθμολογική τους κατάταξη εισαγωγικός βαθμός των «αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» είναι ο Β΄ με πλεονάζον χρόνο τον χρόνο φοίτησης, δηλαδή, 18 μήνες και οι «άριστοι» με επιπλέον ένα έτος.

3. Στις κρίσεις Προϊσταμένων απαξιώνονται και εκμηδενίζονται οι βασικοί τίτλοι σπουδών που μοριοδοτούνται με 100 μόνο μόρια, τη στιγμή που ο «απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» με 1,5 χρόνο φοίτησης, μοριοδοτείται με 250 μόρια, δηλαδή, με 2,5 βασικά πτυχία σπουδών.

4. Τα τέσσερα (4) σεμινάρια στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μοριοδοτούνται περισσότερο από τον 2ο βασικό τίτλο σπουδών ή από δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο.

5. Με τέσσερα (4) σεμινάρια επίσης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. παρακολούθησης το μέγιστο 4 εβδομάδων μοριοδοτούνται με 40 μόρια, υπερκεράζοντας τη μοριοδότηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσης που μοριοδοτείται με μόλις 30 μόρια. Με δύο (2) μάλιστα σεμινάρια διάρκειας το πολύ δύο εβδομάδων ισοσκελίζεται η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσης. Ξεκάθαρος στόχος η εκμηδένιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων μέσω της υποβάθμισης των Πανεπιστημιακών τίτλων.

6. Ως προϋπηρεσία ο απόφοιτος (18 μήνες) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ισοσκελίζει είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας. Ο αυριανός απόφοιτος έχει την ίδια αφετηρία με έναν υπάλληλο με 20 έτη προσφορά και εμπειρία στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

7. Είναι «τουλάχιστον παρήγορο» που οι κάτοχοι διδακτορικού, αφού εξαντλήσουν κάθε εκπαιδευτική μορφωτική δυνατότητα θα ανταμείβονται με επιπλέον 50 μόρια έναντι της υπερβολικής μοριοδότησης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (18 μήνες).

Κατέληξε στις εξής θέσεις:

Α. Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αναπαράγει λογικές ελέγχου της κεντρικής διοίκησης με δήθεν «επιτελικά στελέχη» χωρίς καμιά αποσαφήνιση της δομής και οργάνωσής της, χωρίς σύγχρονη, διαφανή, αποδεκτή διαδικασία δημοκρατικής αναδιοργάνωσης και μορφής, ερήμην του ανθρώπινου δυναμικού, των φορέων του και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Β. Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα όσα ισχύουν για τη σχολή της Γαλλικής Ε.Ν.Α. (Ecole Nationale d’ Administration) στα πρότυπα της οποίας δημιουργήθηκε η Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ή της αντίστοιχης Γερμανικής (German University of Administraitive Sciences Speyer), οι οποίες είναι ενταγμένες και ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας. Επιπλέον, στη Γερμανία (προφανώς και σε άλλες χώρες) οι ήδη Δημόσιοι Υπάλληλοι που φοιτούν μετά την αποφοίτηση, επιστρέφουν στις θέσεις τους. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι (που δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι) ΔΕΝ προσλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα όπως γίνεται στην Ελλάδα. Είναι άλλο να πριμοδοτείσαι με κάποια μόρια σε κάποιο διαγωνισμό και άλλο με την αποφοίτηση να σε περιμένει «προσωποπαγής θέση» σε Υπουργείο όπως γίνεται στην Ελλάδα. Στρέβλωση που ενισχύεται από το γεγονός πως οι «απόφοιτοι» έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να επιλέξουν Υπουργείο!!!

Γ. Είναι ακατανόητη η υπερβολική πριμοδότηση των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε σχέση με όλους εκείνους που είτε έχουν εξαντλήσει όλα τα σκαλοπάτια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, είτε έχουν αποκτήσει 25ετή και πλέον εμπειρία στο χώρο εργασίας και της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή, όσους και όσες έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες ή υψηλού επιπέδου εξειδικεύσεις, μεταπτυχιακές και ακαδημαϊκές σπουδές όχι απλά εφάμιλλες αλλά και ανώτερες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α

Τέλος:

 Η υιοθέτηση και ψήφιση διατάξεων που πριμοδοτούν ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συγκεκριμένα αυτές που «προσφέρουν» στη Δημόσια Διοίκηση, μέσα από Βουλευτικά ή Υπουργικά Γραφεία (στα οποία είτε εργάζονται ως αποσπασμένοι μετακλητοί υπάλληλοι, είτε λειτουργούν ως «αφανείς σύμβουλοι» και εισηγητές όλων των αντεργατικών μέτρων) αποκομμένοι από τα πραγματικά προβλήματα και τη ζωή, τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.

 Η δημιουργία νέων ρηγμάτων ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης (αφού είναι προφανές ότι επιλογές με τέτοια βάση οδηγούν σε βιομηχανία προσφυγών) κάθε άλλο παρά βοηθά τη Δημόσια Διοίκηση με τα οξύτατα σημερινά προβλήματα, πληγές και μέτωπα (υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, εκχωρήσεις, εργολαβίες, ιδιωτικοποιήσεις, συστημική απαξίωση και μόνιμη θυματοποίηση κ.λπ.) αλλά υποσκάπτει και το κύρος των αποφοίτων αφού τους εμφανίζει η όποια εξέλιξη να είναι προϊόν προνομιακής μεταχείρισης και όχι αντικειμενικής και αξιοκρατικής κρίσης. Κάτι που φαλκιδεύει τελικά και τη συνέχεια σε θέσεις ευθύνης αύριο όσων σήμερα επιλεγούν. Επομένως η ρευστότητα, η μη αποδοχή της «ηγεσίας» της Δημόσιας Διοίκησης διαιωνίζει την κρίση παραγωγής και αναπαραγωγής στις διευθυντικές θέσεις προς δόξα των κομματικών σωλήνων, όλων όσων σταθερά βάλλουν κατά του Δημοσίου και δεν θέλουν ισχυρή και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:

1. Να ζητηθεί η άμεση απόσυρση των διατάξεων αυτών.

2. Επιπρόσθετα των αγώνων για την ανατροπή του νομικού πλαισίου αυτών των μεθοδεύσεων να προσφύγει για την ακύρωση και αντισυνταγματικότητα τους.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Σπύρος Παπασπύρος                   Βασίλης Παληγιάννης

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο