ΑπόψειςΣτήλη του Πολίτη

Γράφει ο Ερυθρόπουλος Κοσμάς* : Άλυτα παραμένουν μακροχρόνια ιδιοκτησιακά προβλήματα με κατεχόμενες εκτάσεις των φορέων Δημοσίου και δήμων. Το πολιτικό σύστημα καλείται επιτέλους να ασχοληθεί με σοβαρά προβλήματα που περιμένουν την λύση τους

Οι Κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Χιλιάδες πολίτες που διεκδικούν εκτάσεις του δημοσίου εδώ και δεκαετίες περιμένουν χρόνια για να δούνε κάποια λύση στο πρόβλημα τους, αλλά δυστυχώς ή πολιτεία αδιαφορεί και λαμβάνει ημίμετρα.

Οι διάφοροι νόμοι και τροποποιήσεις που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί ( Ν 3147/2003 και 4061/2012 ) αφορούσαν εκτάσεις που κατέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο Ν 1080/80 αφορούσε Δημοτικές εκτάσεις.

Γνωρίζουμε όμως ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα είναι πολυδαίδαλο, καθώς πολλές εκτάσεις ανήκουν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου αλλά και οι μεγαλύτερες εκτάσεις έχουν περάσει στην ιδιοκτησία των Δήμων.

Χαρακτηριστικά άλυτα πρόβλημα έχουμε και στον Δήμο Πέλλας και ανάλογα σίγουρα υπάρχουν σε όλη την χώρα. Αρκεί να αναφερθούν μερικά, για να διαπιστώσει κανείς την πλήρη αδιαφορία που έχουν επιδείξει όλες οι Κυβερνήσεις. Το πρώτο αφορά τον μαρτυρικό οικισμό του Ελευθεροχωρίου Γιαννιτσών στην Πέλλα, όπου πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον παραπάνω συνοικισμό από το 1922 οι οποίοι γνώρισαν την βαρβαρότητα του γερμανού κατακτητή και μετέπειτα γνώρισαν την αδιαφορία του Ελληνικού κράτους, κατέχουν εκτάσεις και παραμένουν χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, επειδή οι πολιτικοί της περιοχής ουδέποτε ασχολήθηκαν σοβαρά με το παραπάνω θέμα.

Γράφει ο Ερυθρόπουλος Κοσμάς

Οι αρχικοί κάτοικοι, πρόσφυγες από το 1922, παραμένουν εκεί ως παράνομοι καταπατητές και πολλοί εξ αυτών δεν έχουν αποκατασταθεί έως τώρα, γιατί η πολιτεία δεν έσκυψε να δώσει λύση.

Η έκταση του συνοικισμού, η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, δόθηκε παρανόμως στον Δήμο Πέλλας το 1972 με αποτέλεσμα να παραμένει άλυτο το πρόβλημα.

Σήμερα ο Δήμος Πέλλας δηλώνει στο κτηματολόγιο και διεκδικεί τα σπίτια από τους Ελεθεροχωρίτες που είχαν κάψει οι Γερμανοί στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Ένα δεύτερο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μου εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχει υπάρξει λύση, αφορά την πόλη των Γιαννιτσών και συγκεκριμένα την περιοχή δίπλα στο στρατόπεδο «Φιλιππάκου» όπου διαμένουν 42 οικογένειες και έχουν κτίσει εκεί την πρώτη τους κατοικία

Είναι πρόσφυγες από το 1922 και εγκαταστάθηκαν εκεί από τα πρώτα χρόνια που ήρθαν στην χώρα μας.

Κατά την οριστική διανομή της πόλης των Γιαννιτσών του 1981 τα οικόπεδα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως «ανήκοντα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)» κατεχόμενα από τους πολίτες. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και δίπλα στο στρατόπεδο «ΚΑΨΑΛΗ» όπου κάτοικοι κατέχουν έκταση 2.155 τ.μ εδώ και δεκαετίες.

Ένας αιώνας κοντεύει και ακόμα να δοθούν λύσεις στα παραπάνω ζητήματα καθώς και σε χιλιάδες άλλα τα οποία παραμένουν παγωμένα καθώς οι ίδιοι γραφειοκράτες του Τ.ΕΘ.Α προβάλλουν διαρκώς προβλήματα για την οριστική επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Τα ιδιοκτησιακά προβλήματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο σε περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Εθνικό κτηματολόγιο.

Απαιτείται μία τροπολογία για να δοθεί μία συνολική λύση, για τους πολίτες που κατέχουν εκτάσεις Δημόσιες ή Δημοτικές σε όλη την επικράτεια.

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλές δημόσιες εκτάσεις πέρασαν στην ιδιοκτησία των Δήμων με διάφορες αποφάσεις με αποτέλεσμα πολίτες που κατείχαν αγροτεμάχια ή οικόπεδα στις παραπάνω εκτάσεις να εγκλωβιστούν και να μην γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν.

Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούν μικροκομματικά και ρουσφετολογικά με αποτέλεσμα να επιτείνουν το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης εκτάσεις όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αμφιλεγόμενο και διεκδικείται από διάφορους φορείς του δημοσίου.

Μια ενιαία ρύθμιση όλων αυτών των θεμάτων θα είχε ως αποτέλεσμα τεράστια ποσά να πάνε στα ταμεία των Δήμων αλλά και του Δημοσίου, εφόσον η πολιτεία αποφασίσει να λύσει το παραπάνω ζήτημα, που να αφορά όλα τα ακίνητα όλων των Υπουργείων(συμπεριλαμβάνεται και το Υπουργείο Άμυνας), των νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αλλά και των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Η λύση που πρέπει να δοθεί είναι να υπάρξει ένα ενιαίο νομοθέτημα για τις κατεχόμενες εκτάσεις που να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις, είτε οι εκτάσεις ανήκουν σε κάποιο υπουργείο, είτε σε Δήμο, είτε σε περιφέρεια, είτε σε κάποιο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παράλληλα να εκδικάζονται από το ίδιο όργανο.

Πρόταση για Διαδικασία Εξαγοράς.

1)Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο ανήκει σε οποιοδήποτε Υπουργείο ( και το Υπουργείο Άμυνας) ή σε Δήμο ή σε Περιφέρεια ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του προς τις κατά τόπους Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών της οικείας περιφέρειας, που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4061/12 όπως αυτός τροποποιήθηκε, εφόσον αποδεικνύει ότι το κατέχει πάνω από είκοσι έτη και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα στρέμματα. Η αίτηση θα συνοδεύεται από λεπτομερές τοπογραφικό. Για την παραπάνω εξαγορά θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου και της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

2) Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία και δημόσια έγγραφα προγενέστερης χρονολογίας, καθώς επίσης και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βεβαιώσει την κατοχή από την αυτοψία της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών , αλλά και από την ηλικία των δέντρων ή αμπελιών ή κτισμάτων εάν υπάρχουν.

3) Στην παραπάνω επιτροπή θα συμμετέχει και υπάλληλος ή εκπρόσωπος από την υπηρεσία που ανήκει το παραπάνω ακίνητο με γνωμοδοτικό ρόλο.

4) Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας . Στο παραπάνω ποσό θα γίνεται έκπτωση ίση με τα χρόνια που το κατέχει και μπορεί να το αποδείξει. Η αξία των κτισμάτων που δημιούργησε ο κατέχων δεν λαμβάνεται υπόψη στο παραπάνω ποσό.

5) Σε όσους κατέχουν έκταση δημοσίου ή Δημοτική , αγροτεμάχιο ή οικόπεδο προσφύγων, οι οποίοι δεν είχαν αποκατασταθεί, οι νόμιμοι κατέχοντες αυτών είτε κληρονομικά είτε δια αγοράς λαμβάνουν τα ακίνητα δωρεάν έως δέκα στρέμματα με απόφαση των Επιτροπών Θεμάτων Γής που λειτουργούν στις Περιφέρειες.

6) Τα παραπάνω τιμήματα κατατίθενται, το 70% σε κωδικό του φορέα στον οποίο ανήκει το ακίνητο και το 30% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και καταβάλλεται σε (4) εξαμηνιαίες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.

7)Μετά την εξόφληση ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος από τον Περιφερειάρχη.

8) Εάν η εκδίκαση των παραπάνω θεμάτων δεν γίνει μέσα σε δύο έτη από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, τότε ο πολίτης έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει με αίτησή του προς το Ειρηνοδικείο.

Πίνακας αποδεκτών.

Προς 1) Πρωθυπουργό κ Αλέξη Τσίπρα

2) Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

3) Υπουργό Εσωτερικών κ Παναγιώτη Σκουρλέτη

4) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Ευάγγελο Αποστόλου

5) Υπουργό Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

6) Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Σωκράτης Φάμελλος

Κοιν: 1) Πρόεδρο Ένωσης Περιφεριών κ. Κ. Αγοραστό

2) Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Γ. Πατούλη

3) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονία Α. Τζιτζικώστα

4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πέλλας κα Αθ. Αηδονά

5) Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρ. Στάμκο

6) Βουλευτές Πέλλας

7) Μ.Μ.Ε.

 

*ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Γραμματέας Τύπου Εργαζομένων 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος Τοπ Τα ΣΕΠΕΚΕΜ Πέλλας

Τμηματάρχης Πολιτικής Γης Γιαννιτσών

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο