ΑπόψειςΚόσμος

Πανδημία και δήμος του Τίμπινγκεν – Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης

Πανδημία και δήμος του Τίμπινγκεν και οι δράσεις που έχει αναπτύξει ο εν λόγω δήμος στην νότια Γερμανία, για την προστασία των ηλικιωμένων κατοίκων της πόλης έναντι της εξελισσόμενης πανδημικής κρίσης

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο

Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο της Γερμανίδας δημοσιογράφου Τερέζα Τρόπερ, που εν προκειμένω δημοσιεύεται στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα ‘Deutsche Welle,’ διαβάζουμε για τις δράσεις που έχει αναπτύξει ο δήμος του Τίμπινγκεν στην νότια Γερμανία, για την προστασία των ηλικιωμένων κατοίκων της πόλης έναντι της εξελισσόμενης πανδημικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή της Γερμανικής πόλης, έχει προβεί στην συγκρότηση ενός δικτύου προστασίας το οποίο και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαμόρφωση συνθηκών μεγαλύτερης προστασίας για τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, ήτοι για άτομα που θεωρείται ό,τι ανήκουν στις λεγόμενες ‘ευάλωτες ομάδες’ εν καιρώ πανδημίας.

Το δίκτυο κοινωνικής-ηλικιακής προστασίας καθίσταται εμπροσθοβαρές, διακρίνει μεταξύ χώρων και προσφέρει στους ηλικιωμένους τα ‘εργαλεία’ εκείνα ώστε να διαδραματίζουν και οι ίδιοι ρόλο στην αυτο-προστασία τους.

Έτσι, έχουμε να κάνουμε με την, μέσω πρωτοβουλίας του δήμου, πραγματοποίησης μίας σειράς τεστ (άμεσος υγειονομικός έλεγχος), για την ανίχνευση κρουσμάτων κορωνοϊού μεταξύ των επισκεπτών ηλικιωμένων που διαβούν σε οίκους ευγηρίας της πόλης, κίνηση που μετατοπίζει το ενδιαφέρον, κοινωνικά, πολιτισμικά και αξιακά προς τους χώρους εκείνους (γηροκομεία) οι οποίοι επλήγησαν σε σημαντικό βαθμό κατά την διάρκεια εξέλιξης της πανδημίας, ιδίως την περασμένη άνοιξη.

Το δίκτυο προστασίας ή αλλιώς, διαφορετικά ειπωμένο, η εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική που έχει ως σημείο αναφοράς την δημοτική αρχή, εκκινεί από τα γηροκομεία, συμπεριλαμβάνοντας το διττό πλαίσιο ‘επισκέπτες-διαμένοντες’ και ειδικότερα, το πως η επίσκεψη συγγενών και φίλων στον οίκο ευγηρίας δεν θα καταστεί κατά τι επικίνδυνη για την υγεία των διαμενόντων εκεί.

Ως προς αυτό, παρατηρούμε πως ο δήμος της πόλης ενσωματώνει εμπρόθετα στις δράσεις του, την διενέργεια των τεστ με διακύβευμα τον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων και την συνακόλουθη προστασία του ‘ευάλωτου’ πληθυσμού εντός γηροκομείων.

Εν συνεχεία, ο δήμος προχώρησε στην ενοικίαση οχημάτων ταξί που μεταφέρουν ηλικιωμένους άνω των 65, καλύπτοντας το κόστος της μεταφοράς, θέτοντας ως άμεσο στόχο την διευκόλυνση των ηλικιωμένων στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, σε ώρα και σε χώρο όπου η κίνηση και η δυνατότητα της κοινωνικής επαφής, δεν είναι αυξημένες.

Δεν επρόκειτο για μία πολιτική ‘στεγανοποίησης’ της κίνησης και της παρουσίας των ηλικιωμένων ως ‘ευάλωτης’ ομάδας, αλλά για τον επαναπροσδιορισμό της με τέτοιον τρόπο, ώστε και οι ίδιοι να προστατεύονται, αλλά και οι οδηγοί ταξί να αποκτούν εισόδημα σε μία περίοδο κρίσης.

Το όλο εγχείρημα και δη, αυτοδιοικητικό εγχείρημα αρθρώνεται πάνω σε μία βάση συναίνεσης, που οργανώνεται περισσότερο και δεν εκμαιεύεται.

Και το τρίτο στοιχείο του δικτύου που έχει διαμορφωθεί, σχετίζεται με την παροχή δωρεάν μασκών προστασίας στον πληθυσμό άνω των 65 ετών, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως προσφέρεται χώρος στους ηλικιωμένους ώστε να κινηθούν εντός πόλης, με την προσφορά των μασκών να συναρθρώνεται διαλεκτικά με την δυνατότητα της μετάβασης του από και προς συγκεκριμένα καταστήματα.

Τα δύο εκ των τριών μέτρων που δύνανται να δομήσουν αυτό το αυτοδιοικητικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, συνδέονται με την κίνηση στον δημόσιο χώρο, εκεί όπου και η ευρύτερη πολιτική επι-τελείται από κοινού με την ‘ευάλωτη’ κοινωνική-ηλικιακή ομάδα, και όχι ερήμην της.

Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην εκ των προτέρων νομιμοποίηση, με την διοίκηση του δήμου να καθίσταται και να λειτουργεί ωσάν δήμος εν τω μέσω μίας κατάστασης ‘εκτάκτου ανάγκης.’ Και τι σημαίνει κάτι τέτοιο;

Σημαίνει πως ο δήμος προσαρμόζεται δραστικά στην πανδημική κρίση και στα χαρακτηριστικά που αυτή προσλαμβάνει, και ως προς το πλαίσιο της κοινωνικής-ηλικιακής ‘ευαλωτότητας,’ ενσωματώνει στοιχεία της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης για το τι σημαίνει ή αλλιώς, ποια είναι η ‘ευαλωτότητα’ σε πραγματικό χρόνο πανδημίας, συναρθρώνει την δυνατότητα ανάσχεσης της μεταδοτικότητα στην ‘πηγή’ της (οίκοι ευγηρίας), με την εμπροσθοβαρή πολιτική που αναπαράγεται στο δημόσιο χώρο, αφού όμως έχει προβεί στην με σαφήνεια αναφορά των επίδικων της.

Κυκλοφορία, κινητικότητα και για τους ηλικιωμένους (και για τα υπόλοιπα υποκείμενα), αλλά με όσον το δυνατόν περισσότερη ‘ασφάλεια,’ στο βαθμό που επιχειρείται άμεσα η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι στοχευμένες κινήσεις του δήμου του Τίμπινγκεν ενεργοποιούν, αφενός μεν μηχανισμούς του δήμου, και, αφετέρου δε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναδεικνύοντας, ακόμη και ‘φορτισμένα,’ το πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί όχι μόνο να εφαρμόσει αλλά και να χαράξει στρατηγική αντιμετώπισης μίας κρίσης που θα την αποκαλέσουμε ως μία εκ των μειζόνων κρίσεων της περιόδου της μετα-νεωτερικότητας με προεκτάσεις που άπτονται και της δημόσιας υγείας, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής οργάνωσης, των διαφόρων μετασχηματισμών (βλέπε τεχνολογία) και πολιτισμικών αξιών που συνθέτουν το πεδίο του κοινωνικού.

Στρατηγική με βραχυπρόθεσμο όσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, συμπεριληπτική με τους επι-γενόμενους όρους μείωσης (και όχι εξαφάνισης) του ρίσκου της ‘διακινδύνευσης,’ και με ένα απόθεμα εν-συναίσθησης.

Οι ‘ευάλωτοι’ ηλικιωμένοι υποστηρίζονται μέσω ενός ρεπερτορίου δράσεων το οποίο και τους νοηματοδοτεί ως μέλη της κοινότητας. Επικουρικά και όχι πατερναλιστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αυτοδιοικητικό εγχείρημα σημασιοδοτεί το περίγραμμα της εναντίωσης σε λογικές κοινωνικής και ακόμη, πολιτισμικής απομόνωσης, επανεπινοώντας την πανδημία ως έναυσμα ανα-διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων του δήμου, o οποίος και παραγάγει γνώση, αποτελέσματα και μνήμη. Μνήμη που συγκρατεί την παρουσία και την προσφορά των ηλικιωμένων στην πόλη και στην εν γένει ταυτότητα της πόλης, ιστορικά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται άμεσα σε ό,τι αποκαλείται κρισιακή διαχείριση, υιοθετώντας έναν θετικό λόγο.

Αναφορές

1 Βλέπε σχετικά, Τρόπερ Τερέζα, ‘Πως το Τίμπινγκεν προστατεύει τους ηλικιωμένους,’ Ειδησεογραφική ιστοσελίδα ‘Deutsche Welle,’ Επιμέλεια άρθρου: Αναστασοπούλου Ειρήνη, 20/12/2020, https://www.dw.com/el/πως-το-τίμπινγκεν-προστατεύει-τους-ηλικιωμένους/a-55992277
2 Στο εν Ελλάδι αυτοδιοικητικό υπόδειγμα και με άλλους όρους, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαγωνισμούς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών σχετικών με τον υγειονομικό και επιδημιολογικό έλεγχο του κορωνοϊού εντός της κοινότητας, υλικά όπως αναπνευστήρες, τεστ και οικίσκους για την εξέταση πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού». Δεν δύναται να αμφισβητήσουμε την ίδια σημαντικότητα της προμήθειας αυτών των υλικών, ιδίως εάν λάβουμε υπόψιν την έκταση και εξέλιξη της πανδημίας σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας τους τελευταίους δύο μήνες. Ένας αστερίσκος όμως ενσκήπτει, αστερίσκος που συνδέεται με την εφαρμογή μετα-χρονολογημένων δράσεων, σε ένα σημείο όπου αυτές οι σημαντικές αγορές-προμήθειες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια της πρόληψης και της προληπτικής δράσης, στοιχεία στα οποία και δύναται να εστιάσει και να αναδείξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βλέπε σχετικά, ‘Αναπνευστήρες, τεστ για τον κορονοϊό και οικίσκους προμηθεύεται η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας,’ Ιστοσελίδα Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,’ ΚΕΔΕ, 07/12/2020, https://kedke.gr/anapnefstires-test-gia-ton-koronoio-kai-oikiskous-promithevetai-i-perifereia-k-makedonias/
3 Ευρύτερα ομιλώντας, για τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον κοινωνιo-οικονομικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, βλέπε σχετικά, Oliver M.J., ‘The politics of Disablement,’ London, Macmillan, 1990.

 

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο