FeaturedΕργασιακάΟΤΑ

Τρεις Ομοσπονδίες για την απαξίωση των Υπηρεσιών Δόμησης – Ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή τους τρεις Ομοσπονδίες , Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. , υπογραμμίζουν την συνειδητή , όπως υποστηρίζουν , απαξίωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών δόμησης με μια νέα τροπολογία

Η ανακοίνωση

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΘΡΟ 83 του Ν.5021/2023)

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 κατατέθηκε ακόμη μία τροπολογία-προσθήκη για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στο Νομοσχέδιο για τη μετατροπή των Μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ.

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και είναι πλέον το άρθρο 83 με τίτλο: «Υπηρεσίες Δόμησης-Αντικατάσταση άρθρου 97Α του Ν.3852/2010» του Ν.5021/2023.

Ανατρέχοντας στη Νομοθεσία γίνεται εύκολα αντιληπτή η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τραγική κατάσταση στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και την υποστελέχωση τους.

Επίσης, είναι απόλυτα ξεκάθαρο και το γεγονός ότι το κράτος και οι κυβερνητικοί μηχανισμοί ουδέποτε προχώρησαν σε ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους εργαζομένους και τις υπηρεσίες τους.

Συνοπτικά αναφέρουμε τη σειρά των νομοθετημάτων και διευκρινίζουμε ότι δεν πρόκειται για κάποιο αστείο αλλά για μία οδυνηρή πραγματικότητα.

 1. Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 97, καταγραφή των υπηρεσιακών μονάδων των Δήμων.

 2. Ν.4555/2018, άρθρο 181, εισαγωγή του άρθρου 97α περί τροποποίησης του Ν.3852/2010 του Καλλικράτη για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

 3. Ν.4674/2020, άρθρο 10, παρ.7, περί αναστολής της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 97Α του Ν.3852/2010, έως 31-12-2023.

 4. Ν.4700/2020, άρθρο 376, παρ.1, αντικατάσταση του άρθρου 97Α του Νόμου του Καλλικράτη με τη σαφή διατύπωση ότι από την 1η Νοεμβρίου 2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), τουλάχιστον σε επίπεδο Τμήματος.

 5. Ν.4735/2020, άρθρο 43, νέα τροποποίηση του άρθρο 97Α του Νόμου του Καλλικράτη.

 6. Ν.4745/2020, άρθρο 73, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-11-2020» που προβλεπόταν από το Ν.4700/2020 με την ημερομηνία «1-10-2021».

 7. Ν.4842/2021, άρθρο 96, παρ.1, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-10-2021» του Ν.4745/2020 με την ημερομηνία «1-1-2022».

 8. Ν.4876/2021, άρθρο 103, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-1-2022» με την ημερομηνία «1-3-2022»».

 9. Ν.4915/2022, άρθρο 20, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-3-2022» με την ημερομηνία «1-6-2022».

 10. Ν.4954/2022, άρθρο 73, παρ.1, επαναδιατύπωση του άρθρου 97Α του Καλλικράτη ως εξής: «Έως την 31-12-2022, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), υπό τις προϋποθέσεις της παρ.4. Από την 1-1-2023 παύει η δυνατότητα σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ.»

Ενδεχομένως να μας διαφεύγει κάποια τροποποίηση. Το ζήτημα είναι ότι, κοινός παρανομαστής όλων αυτών των πρόχειρων ρυθμίσεων είναι η αδιαφορία για την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, η συνειδητή απαξίωση των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και η στρατηγική στόχευση εκχώρησης των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Η νέα τροπολογία, που υπερψηφίστηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, δικαιώνει απόλυτα τόσο την κριτική και τα αιτήματά μας, όσο και τις κινητοποιήσεις των τριών (3) εβδομάδων που πραγματοποιήσαμε παρά τις επιθέσεις που δεχθήκαμε.

Επί της ουσίας, η νέα τροπολογία επιτείνει τα προβλήματα, αντί να τα αντιμετωπίζει:

 1. Οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που λειτουργούσαν έως 31-12-2022 τεκμαίρεται ότι λειτουργούν ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης. Δηλαδή, λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) με μόλις έναν (1) Μηχανικό, μέχρι να μας τελειώσει και αυτός. Ταυτόχρονα και αντιφατικά στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι η ελάχιστη στελέχωση για τους μικρούς Δήμους είναι τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικοί.

 2. Παρατείνεται η Διοικητική Υποστήριξη, αναδρομικά μάλιστα από 1 Ιανουαρίου 2023, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτε δε θα έχει γίνει μέχρι τότε, για άλλη μια φορά.

 3. Μειώνεται η απαιτούμενη επάρκεια ακόμη χαμηλότερα από αυτά που όριζε η υφιστάμενη ρύθμιση, δείχνοντας με σαφήνεια την πρόθεση της κυβέρνησης για την «επίλυση» της υποστελέχωσης με τη μέθοδο «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι». Καταργούνται ολόκληρες ειδικότητες, όπως των Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Π.Ε. και Τ.Ε., των Πολεοδόμων-Χωροτακτών. Επίσης, είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει επάρκεια στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) χωρίς να απαιτούνται καθόλου οι ειδικότητες των Τοπογράφων Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Προφανής στόχος, η απόδοση επάρκειας σε Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς να υπάρχουν οι καίριες ειδικότητες. Η ελάχιστη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) δεν μπορεί να υπολείπεται του προβλεπομένου αριθμού και ειδικοτήτων οι οποίες αφορούν Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε.

 4. Συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις Υπηρεσίες Δόμησης μόνο όσον αφορά στην Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, ξεχνώντας τελείως τόσο τον Έλεγχο Αυθαιρέτων (παρεμπιπτόντως που βρίσκεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος, τα Παρατηρητήρια Δόμησης, κλπ;) όσο και τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (εν μέσω μάλιστα ενός τεράστιου προγράμματος σύνταξης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων).

 5. Με ασαφείς διαδικασίες ορίζει τη διάθεση προσωπικού (ούτε καν Μηχανικών, μήπως ετοιμάζεται λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης χωρίς Μηχανικούς;) από τους Δήμους που υποστηρίζονται Διοικητικά προς τους Δήμους που τους υποστηρίζουν.

 6. Με ασαφείς και απροσδιόριστες διαδικασίες δύναται από κάποια άλλη Υπηρεσία Δόμησης του Νομού να ασκηθεί μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων άλλης Υ.ΔΟΜ. Αφήνει έτσι έκθετους τους συναδέλφους μας σε μετακινήσεις και πιέσεις Αιρετών και άλλων πολιτικών προσώπων.

 7. Οι αναγκαίες προσλήψεις παραπέμπονται για άλλη μια φορά στις γνωστές καλένδες, αφού ακόμα και η πρόβλεψη για τους 150 επιλαχόντες της 13Κ, δεν εξειδικεύεται όσον αφορά την κατανομή τους ανά Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), ούτε προβλέπεται κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 8. Φυσικά δεν αντιμετωπίζει, αλλά διαιωνίζει τα τεράστια προβλήματα που έχουμε αναδείξει όσον αφορά τη λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) από «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς», με ακραία φαινόμενα όπως την υπογραφή Διοικητικών Πράξεων από Δημάρχους!

 9. Θεσμοθετεί επιπλέον ειδική ρύθμιση για αποκλεισμό μετακίνησης προσωπικού που υπηρετεί σε Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), δημιουργώντας ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης υπαλλήλων, δημιουργώντας υπαλλήλους δύο ταχυτήτων και αντισυνταγματικά θεσμοθετεί ανισοτιμίες και ανισότητες μέσα στο Δημόσιο.

 10. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31-1-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027, η καταληκτική προθεσμία μέχρι την υποβολή των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων από τους φορείς, ορίστηκε η 20-2-2023. Ήδη, σημαντικός αριθμός Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις προγραμματισμού προσλήψεων. Δηλαδή, αφενός εφεξής οι Δήμοι υποχρεώνονται να υποβάλλουν κατά προτεραιότητα αιτήματα πρόσληψης των Μηχανικών που απαιτούνται για να πετύχουν την ελάχιστη στελέχωση και αφετέρου οι Δήμοι έχουν πάρει ήδη αποφάσεις για τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα επόμενα τέσσερα έτη. Η Πολιτεία γνωρίζει μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων τους Μηχανικούς που υπηρετούν σε κάθε Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και άρα μπορεί άμεσα να καλύψει τις κενές θέσεις που απαιτούνται για να συμπληρωθεί έστω και η προτεινόμενη, αν και ανεπαρκής, ελάχιστη στελέχωση.

 11. Προφανώς και δεν αντιμετωπίζει τόσο τα προβλήματα πολυνομίας και απουσίας κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, αφήνοντας Υπαλλήλους και Υπηρεσίες στην κυριολεξία ακάλυπτους σε συνεχείς νομικές επισφάλειες, όσο και της Νομικής Κάλυψης των υπαλλήλων που περνάνε μεγάλο μέρος της υπηρεσιακής τους ζωής στα δικαστήρια για υπηρεσιακές υποθέσεις. Η δε υλικοτεχνική υποδομή αναζητείται ακόμα.

Η τροπολογία αυτή (Νόμος πλέον) λοιπόν, για την οποία δεν γνωρίζαμε το παραμικρό και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, δείχνει τη συνειδητή απαξίωση και υποβάθμιση με την οποία τα συναρμόδια Υπουργεία αντιμετωπίζουν συνολικά τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά και αναδεικνύουν την ορθότητα των διεκδικήσεων μας.

Είναι ενδεικτικό ότι το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαξιοί να μας συναντήσει, ενώ τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών έδειξαν αξιοθαύμαστη ανταπόκριση μόνο στην Αγωγή που κατέθεσαν εναντίον μας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε τόσο τα μέλη μας που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) όσο και συνακόλουθα το Δημόσιο συμφέρον.

Για το λόγο αυτό, θα καλέσουμε Συλλόγους και φορείς Μηχανικών σε κοινό μέτωπο διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων, την επόμενη περίοδο, γιατί αντί τα προβλήματα μας να επιλύονται, συνειδητά διογκώνονται!

Το Τ.Ε.Ε. επίσης οφείλει να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας και της Δ.Ε. του και να στηρίξει έμπρακτα τις κοινές μας διεκδικήσεις.

Καλούμε την ΕΕΤΕΜ και τους λοιπούς φορείς των Ιδιωτών Μηχανικών να πράξουν το ίδιο, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την αποτροπή των παραπάνω δυσμενών εξελίξεων, να υπερασπιστούμε το επιστημονικό αντικείμενο της εργασίας μας και τη λειτουργία των υπηρεσιών μας, προς όφελος του λαού και του περιβάλλοντος.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

Οι τρεις (3) Ομοσπονδίες

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο