Χωρίς κατηγορία

Ολοκληρώθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

πατουλης αιγαλεω
Πέντε χρόνια ανθρωπιστικής κρίσης, οι δήμοι σηκώνουν το βάρος της αντιμετώπισης των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, αναδείχθηκαν οι νέες προτάσεις των Δήμων για τη διατήρηση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών τους και της αλληλεγγύης στη χώρα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανελλαδικά, ολοκληρώθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στο Δήμο Αιγάλεω την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η συμβολή και ο ρόλος των Δήμων στην αντιμετώπιση της μεγάλης Ανθρωπιστικής Κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών.

Κατά την έναρξη των εργασιών, την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Δικτύου, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Η συγκεντρωτική νομοθεσία που διαχρονικά δημιούργησαν όλες οι Κυβερνήσεις στη χώρα μας, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην ανεξάρτητη ανάπτυξη και στην ταχεία επίλυση των προβλημάτων εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κυριότερα σύγχρονα παραδείγματα στην παρεμπόδιση αυτή του έργου των Δήμων λόγω της κεντρικής νομοθεσίας, αποτελούν η διαχείριση των απορριμμάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός και τα επισιτιστικά προγράμματα υπέρ των ευπαθών ομάδων.»

Στην κεντρική συζήτηση του Συνεδρίου, που αφορούσε στη συνεργασία του Κράτους και των Δήμων για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του Δικτύου και δήμαρχος Αμαρουσίου, Δημήτρης Μπίρμπας, δήμαρχος Αιγάλεω, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης ΚΕΔΕ, Ηρακλής Γκότσης, πρόεδρος ΠΕΔΑ και δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Κατερίνα Θανοπούλου, αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, Κατερίνα Κνήτου, εκπρόσωπος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιάννης Μπασκόζος, γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας υπουργείου Υγείας. συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, ομότιμος καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το Συνέδριο επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπυρίδων Τζόκας και ο γενικός γραμματέας τουυΥπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κωνσταντίνος Πουλάκης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν τη δεύτερη ημέρα, με τρεις σημαντικές ενότητες όπου τέθηκαν και αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων στους Δήμους μέλη του Δικτύου, με σκοπό την προαγωγή της Υγείας, την Προληπτική Ιατρική και τον σχεδιασμό τοπικών πολιτικών για την υγεία σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του οποίου το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελεί πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία και την προοπτική των ΚΕΠ Υγείας, ενώ συζητήθηκαν οι κοινωνικές δομές υγείας – πρόνοιας των δήμων και τα προβλήματα που παρουσιάζουν λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και οι καλές πρακτικές και προοπτικές.

Ο φιλοξενών δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, δήλωσε: «Οι δράσεις και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν, αποτελούν το μεγάλο κοινωνικό κέρδος της κρίσης και ανέδειξαν ανάμεσα στους φορείς υλοποίησής τους, την Αυτοδιοίκηση «πρωταθλήτρια». Αυτές οι δράσεις και δομές αποτελούν και το αντικείμενο συζήτησης του Συνεδρίου μας. Αυτές οι δημοσίου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις και δομές αποτελούν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των πολιτών και την ελπίδα για ένα καλύτεροι αύριο. Ένα αύριο που άρχισε να διαφαίνεται στην αλλαγή της πορείας της χώρας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διατήρηση των κόκκινων γραμμές άμυνας απέναντι στους δανειστές και την επιτακτική ανάγκη της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας με κοινωνικό, δημοκρατικό και οικολογικό πρόσημο. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι αναντικατάστατος και πρέπει να κατοχυρωθεί σε κάθε φάση αυτής της πορείας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίησής της. Ας το λάβουμε υπόψη στις προσεγγίσεις μας».

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου, Γιώργος Μακρυνός, δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού, δήλωσε: «Το Συνέδριο ανέδειξε τη στρατηγική των υγιών πόλεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τη διακήρυξη των Αθηνών και στα πλαίσια αυτά, θα εφαρμόσει δράσεις κοινωνικά χρήσιμες για τους Δημότες και βιώσιμες για τις Πόλεις. Από τις εργασίες του Συνεδρίου αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Δήμων στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η άμεση ανάγκη ενίσχυσης με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων αλληλέγγυων κοινωνικών δομών υγείας και πρόνοιας τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από το β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης».

Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η Τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των Υγιών Πόλεων του Δικτύου, όπου παρουσιάστηκαν οι κύριοι άξονες πολιτικής και δράσης των Υγιών Πόλεων για το 2014 – 2019 και αναλύθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ισότητα στην Υγεία και την πολιτική για την Υγιή Γήρανση. Επίσης, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα τρέχοντα και μελλοντικά Προγράμματα του Διαδημοτικού Δικτύου όπως η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία, στην εκπαίδευση και στο σπίτι, το νέο πρόγραμμα Α΄ βοηθειών με τη συνεργασία της ΕΔΟΚ, η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η χρήση της Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Δικτύου και τέλος, η ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων. Ανακοινώθηκε επίσης και υπογράφηκε σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις εργασίες του Συνεδρίου, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από την πλειοψηφία των 175 Δήμων μελών και ειδικότερα οι εξής Δήμαρχοι: η Μαρία Ανδρούτσου, , ο Δημήτρης Μπίρμπας, , ο Παναγιώτης Γκυρίνης, Δήμος Αλεξάνδρειας, ο Γιώργος Πατούλης, Δήμος Αμαρουσίου, ο Νικόλαος Μπάμπαλος, Δήμος Ηρακλείου Αττικής, ο Νικόλαος Καραπάνος, Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Δημήτριος Κάρναβος, Δήμος Καλλιθέας, η Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη, Δήμος Κάσου, ο Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμος Περάματος, ο Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμος Μεγαρέων, ο Μιλτιάδης Καρπέτας, Δήμος Μεταμόρφωσης, ο . Ηρακλής Γκότσης, Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Εμμανουήλ Καρράς, Δήμος Νέας Προποντίδας, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμος Σίφνου, ο Δημήτρης Πρεβεζάνος, Δήμος Σκιάθου, ο Δημήτριος Μάρκου, Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ο Άρης Καραχάλιος, Δήμος Φαρσάλων, ο Παντελής Ξυριδάκης, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και ο Χρήστος Παππούς, Δήμος Φυλής.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο