Αττική

Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη, 4-8-2020 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=36217:14i-synedriasi-p-s-2020&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=98

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

⦁ Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου, Περιφέρεια Αττικής .

(Συνεισηγητές οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ε. Κοσμίδη και κ. Α. Κατσιγιάννης)

⦁ Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Έγκριση τροποποίησης και παράτασης «Προγραμματικής Σύμβασης διαχείρισης κρουσμάτων επιδημίας COVID-19 κατ΄οίκον – Επιχειρησιακό Σχέδιο Ερμής, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών».
(Συνεισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Αθ. Βαθιώτης και κ. Ν. Πέππας)

⦁ Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί των οδών Πανεπιστημίου και Φιλελλήνων και εφαρμογής της μελέτης προσωρινής Φωτεινής Σηματοδότησης σε (5) κόμβους, που προβλέπονται στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίου σχετικά με τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω συνδρομής επιτακτικών αναγκών για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με στόχο την αύξηση του χώρου για την μετακίνηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπια μέσα μετακίνησης στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας”, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, της Εταιρείας Τεχνόπολις-Γκάζι Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και ανάδειξης Βιομηχανικού-Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και της Ανάπλασης Αθήνα Α.Ε., προϋπολογισμού 14.991.100,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ, Ελευσίνα IV και Ελευσίνα V στα Ο.Τ. 41Α (Κτίρια ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ. 41Γ(Καμινάδα), μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Αθλητικές Δράσεις για το έτος 2020.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων των οχημάτων της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, προκειμένου για την κάλυψη επειγουσών και εκτάκτων αναγκών και διάθεσής τους προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

⦁ Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 438/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση των προγραμματισμένων δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα 2018-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020 (Απόφαση Έγκρισης 138/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)», ως προς την προσθήκη της Έκθεσης «7th Athens International Tourism Expo 2020» στις προς υλοποίηση δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής τρέχοντος έτους 2020, την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε αυτήν, και την έγκριση σκοπιμότητας της σχετικής δαπάνης.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

⦁ Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της οδού Λ.Σπάτων», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2017).
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

⦁ Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο HEART – HEAlthier Cities by Implementing Advanced urban Blue-Green-based Regenerative Technologies: the HEART approach (HEART – Υγιέστερες Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής εξελιγμένων, αστικών, μπλε – πράσινων τεχνολογιών για την αναζωογόνηση: η προσέγγιση HEART) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA – Αστικές Καινοτόμες Δράσεις), με το έργο με τίτλο «URBAN ARCH – Αn urban journey through Cultural Heritage Protection with emphasis on circular economy for European Sustainable Development and Growth» («Αστικές Καινοτόμες Δράσεις– Αστική Αψίδα: Ένα αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση στην κυκλική οικονομία για την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη ανάπτυξη».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

⦁ Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση «Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον Κομβικό Σταθμό ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία «2401117 ΑΙΓΑΛΕΩ», της εταιρείας Connecticore, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, στο Δήμο Κορυδαλλού, της Περιφ. Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

⦁ Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων για το έργο με τίτλο «Μετατόπιση Δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων και Δήμου Πόρου».
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας συνδιοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum 2020, στις 7 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

⦁ Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονομής βραβείου σε μαθητή του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνης από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο