FeaturedΔήμοιΠολιτική

Υπόμνημα με τις θέσεις τις ΚΕΔΕ επί του πολυνομοσχεδίου κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Υπόμνημα με τις θέσεις τις ΚΕΔΕ επί του πολυνομοσχεδίου κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ , εστιάζοντας στη θέση ότι το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει διατάξεις που επιτείνουν την υφεσιακή πολιτική και αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Τις θέσεις της ΚΕΔΕ διατύπωσε ο Πρόεδρος της  Γ. Πατούλης κατά τη συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών της βουλής με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής & άλλες διατάξεις».

Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέβαλε υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη των διαρκών επιτροπών με τις θέσεις της ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου, ο κ. Πατούλης επισήμανε πως απαιτείται μεταρρύθμιση στον υδροκεφαλισμό του Ελληνικού κεντρικού κράτους, με αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι επιβάρυνση των παθογενειών του.

Ειδικότερα υπογράμμισε πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας είναι να βασιστεί σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό και οικονομικό σύστημα.

«Κυβερνητική πολιτική οι διατάξεις για τους Δήμους και όχι προαπαιτούμενα»

Ο κ. Πατούλης παρουσίασε τις θέσεις και τις ενστάσεις της ΚΕΔΕ επί συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας πως στην πλειοψηφία τους «δεν απασχολούν τους δανειστές μας, δεν μπορεί να ανήκουν στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και αποτελούν Κυβερνητική Πολιτική». Όπως ανέφερε πρόκειται για απόψεις που η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και για το λόγο αυτό δεν δικαιολογείται η ένταξή τους σε νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπείγοντος».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε μεταξύ άλλων πως κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δεδομένου ότι στη διαδικασία της Κτηματογράφησης εμπλέκονται όλοι οι Δήμοι που διαχειρίζονται θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα στο άρθρο που αναφέρεται στις «Αρμοδιότητες τομέα απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού», η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανήκει στον οικείο Δήμο και αρμόδιος για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών – Προμηθευτών και Καταναλωτών να είναι ο οικείος Δήμαρχος.

Παράλληλα εξέφρασε τη διαφωνία της ΚΕΔΕ με το άρθρο που αφορά τις Λαϊκές Αγορές, υπενθυμίζοντας την πάγια θέση της Ένωσης για μεταφορά του συνόλου της αρμοδιότητας των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους.

Ο κ. Πατούλης σημείωσε πως η πρόβλεψη να προστεθούν και νέοι συγκεντρωτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί στην παραγωγή δημοσίων έργων θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία παραγωγής δημοσίων έργων. Σχετικά με τη διάταξη όπου πραγματοποιείται μεταφορά αρμοδιότητας από την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορέα του Κεντρικού Κράτους, τον ΟΓΑ, η ΚΕΔΕ καταγγέλλει, επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και υπενθυμίζει την αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προνοιακών επιδομάτων από το Κεντρικό Κράτος.

Τέλος σε ότι αφορά το άρθρο που σχετίζεται με τη λειτουργία των Δημοτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών, ο κ. Πατούλης επανέλαβε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ «ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία δημοπράτησης ραδιοφωνικών συχνοτήτων οι ΟΤΑ, γιατί αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα που αφορούν τοπικές υποθέσεις» και πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ακολουθεί ολόκληρο το υπόμνημα

Απόψεις – προτάσεις επί του νομοσχεδίου με τίτλο:

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής & άλλες διατάξεις»

 Το κατατεθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, όπως επισημαίνουν θεσμικοί, πολιτικοί, συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας, επιτείνουν την υφεσιακή πολιτική. Την εποχή που το ζητούμενο όλης της Ελληνικής κοινωνίας είναι η έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη, τα υφεσιακά μέτρα αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Δυστυχώς, η αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου δεν περιορίζεται σε υφεσιακά μέτρα. Επιτείνει ακόμα περισσότερο το συγκεντρωτισμό του κεντρικού κράτους. Όπως είναι γνωστό η οικονομία για να αναπτυχτεί πρέπει να βασιστεί σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό και οικονομικό σύστημα. Ο υδροκεφαλισμός του Ελληνικού κεντρικού κράτος χρειάζεται μεταρρύθμιση προς την πλευρά τη αποκέντρωσης και όχι της επιβάρυνσης των παθογενειών του.

Ορισμένες από τις διατάξεις που σηματοδοτούν τη συγκεντρωτική- αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου είναι:

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της, δεδομένου ότι στη διαδικασία της Κτηματογράφησης εμπλέκονται όλοι οι Δήμοι που διαχειρίζονται θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Άρθρο 10

Στο άρθρο αυτό που αφορά τις «απαλλαγές από την καταβολή τελών – μειωμένα τέλη» προτείνετε και η συμμετοχή των Δήμων.

Άρθρο 62

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στα «παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», προτείνεται για την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ και η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ.

Άρθρο 118

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στις «Αρμοδιότητες τομέα απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού», στην παρ. 2, η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητο η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στον οικείο Δήμο. Όσον αφορά την παρ. 3, ο αρμόδιος για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών – Προμηθευτών και Καταναλωτών να είναι ο οικείος Δήμαρχος.

Άρθρο 121

Διαφωνούμε συνολικά με το άρθρο αυτό και υπενθυμίζουμε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ για μεταφορά του συνόλου της αρμοδιότητας των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους.

Άρθρα 217 – 218

Στα άρθρα αυτά προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες και νέοι συγκεντρωτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί στην παραγωγή δημοσίων έργων για τους οποίους η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία παραγωγής δημοσίων έργων.

Άρθρο 215

Στο άρθρο αυτό πραγματοποιείται μεταφορά αρμοδιότητας από την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορέα του Κεντρικού Κράτους, τον ΟΓΑ.

Η ΚΕΔΕ καταγγέλλει, επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και υπενθυμίζει την αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προνοιακών επιδομάτων από το Κεντρικό Κράτος.

Άρθρο 220

Για τους Δημοτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς υπενθυμίζουμε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία δημοπράτησης ραδιοφωνικών συχνοτήτων οι ΟΤΑ, γιατί αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα που αφορούν τοπικές υποθέσεις. Σημειώνετε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Άρθρο 349

Ζητάμε την κατάργηση του άρθρου αυτού και την επαναφορά του άρθρου 32 του πρόσφατου Ν.4483/2017, το οποίο θεσμοθετήθηκε μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ και αφορά στα κίνητρα διαμονής και σίτισης δημοτικών υπαλλήλων.

Άρθρο 357

Σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο, η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητη, για τη χωροθέτησή και τη λειτουργία τους, τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

Άρθρο 396

Στην Επιτροπή για την αξιολόγηση της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή και εκπροσώπου της ΚΕΔΕ.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των ως άνω διατάξεων ουδόλως απασχολεί τους δανειστές μας, δεν μπορεί να ανήκει στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και αποτελούν Κυβερνητική Πολιτική. Είναι γνωστό ότι η απόψεις αυτές τις ΚΕΔΕ έχουν κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και για το λόγο αυτό δεν δικαιολογείται η ένταξή τους σε νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο