Εργασιακά

Θέσεις εργασίας σε Δήμους

δημαρχειο1

Στον Δήμο Βέροιας

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP)

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ (100HP-200HP)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ από 11-5-2015 έως 15-5-2015).

Στον Δήμο Λεβαδέων

1.    Ένα (1) άτομο Συντονιστής-Αρχηγός της κατασκήνωσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά προτίμηση από σχολές Φυσικής Αγωγής, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Θεατρολογίας, Καλών Τεχνών, Παιδοψυχολογίας, Σχολές Εκπαίδευσης στελεχών παιδικών εξοχών.

2.    Ένα (1) άτομο Επιμελητής-Βοηθός Αρχηγού ΠΕ ή ΤΕ, κατά προτίμηση από τις προαναφερόμενες σχολές.

3.    Οκτώ (8) άτομα ειδικότητας ομαδάρχες, ηλικίας 18 έως 28 ετών, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – σπουδαστές – φοιτητές.

4.    Ένα (1) άτομο ειδικότητας Νοσηλευτή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

5.    Δύο (2) άτομα ειδικότητας προσωπικού καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

6.    Δύο (2) άτομα ειδικότητας γενικών καθηκόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

7.    Ένα (1) άτομο ειδικότητας Μαγείρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αντίγραφο του πτυχίου τους, όπου απαιτείται, στο Δήμο Λεβαδέων, μέχρι και την Παρασκευή 15-5-2015.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Δήμο Θεσσαλονίκης,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους μπορούν να ανατρέξουν στην υπ’αρ. 23941/26.3.2015 ΣΟΧ2/2015 ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), καθώς και στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (24μηνης απασχόλησης) ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νια την υλοποίηση ευρωπαϊκών προνραμμάτων. Υποβολή αιτήσεων συμμετογής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κυρίας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317139, 2313317116, 2313317128, 2313317131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 09/05/2015 (επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και στα καταστήματα των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 18/05/2015 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)- γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων    Διαγωνισμών Φορέων    Εποχικού (ΣΟΧ).

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο