Εργασιακά

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ζητούν οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ζητούν οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ , επαναφέροντας ουσιαστικά ένα διαχρονικό τους αίτημα.

Συγκεκριμένα , το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, με επιστολή του απευθυνόμενο προς τα συναρμόδια υπουργεία , επανέρχεται στο διαχρονικό αίτημα του  για ένταξη ως δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων (ανεξαρτήτου ειδικότητας) των Υπνωτηρίων Αστέγων και των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων .

Τι αναφέρει η επιστολή

Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες,

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, με την παρούσα επιστολή επαναφέρει το διαχρονικό αίτημα του προς τα συναρμόδια υπουργεία για ένταξη ως δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων (ανεξαρτήτου ειδικότητας) των Υπνωτηρίων Αστέγων και των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων .

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι δίνουν αυτήν την περίοδο έναν τιτάνιο αγώνα προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό συμφέρον και να συμβάλλουν αποφασιστικά στο να πληγεί όσο το δυνατόν λιγότερο από τη λαίλαπα του κορωνοϊού ο πληθυσμός τον οποίο εξυπηρετούν και ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο κοινωνικό περιθώριο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η οποία δοκίμασε τις αντοχές της χώρας μας την τελευταία δεκαετία.

Με αφορμή την παρούσα παγκόσμια υγειονομική κρίση, σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθμό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του προσωπικού στις δομές αστεγίας και εκτιμούμε ότι η Διυπουργική Επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα πρέπει να συμπεριλάβει τους παραπάνω εργαζομένους.

Ειδικότερα, έχοντας υπόψιν τον Ν.4483/2017 και ειδικότερα το άρθρο 98 με βάση το οποίο προστίθενται ως δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (συγκεκριμένων ειδικοτήτων) κρίνουμε αναγκαία την επέκταση της καταβολής του επιδόματος σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες που απασχολούνται στα Υπνωτήρια Αστέγων και στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων των Δήμων.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, που απασχολούνται στο Υπνωτήριο Αστέγων και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων ασκούν αποδεδειγμένα επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και πάσχουν από διάφορες μεταδοτικές ασθένειες. Πολλοί από τους εξυπηρετούμενους των δομών πάσχουν από δερματικές και ψυχιατρικές παθήσεις. Έχουν υπάρξει διαγνώσεις για ψώρα, φυματίωση, ψείρες, Ηπατίτιδες Α,Β,C και HIV.

Επιπρόσθετα, οι χώροι εργασίας είναι διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των δομών.

Τα Υπνωτήρια Αστέγων και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων των Δήμων αποτελούν ανοιχτές δομές στις οποίες οι ωφελούμενοι εγγράφονται χωρίς να έχουν προηγουμένως περάσει από ενδελεχή ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις.

Συνεπώς οι εργαζόμενοι είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι σε μεταδιδόμενα νοσήματα.

Επιπροσθέτως, δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι λόγω του προγράμματος λειτουργίας της δομής (Κέντρο Ημέρας Αστέγων (7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 12ωρη λειτουργία και Υπνωτήριο Αστέγων 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 24ωρη λειτουργία) οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε καθήκοντα που δεν συνδέονται με το αντικείμενο των ειδικοτήτων και συμβάσεων τους π.χ. καθαριότητα δομής, οργάνωση χώρου, παραλαβή & παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού & ειδών ατομικής υγιεινής στους εξυπηρετούμενους, απόρριψη προσωπικών αντικειμένων που παρέμειναν στο χώρο ή στα ερμάρια στο τέλος της βάρδιας, καθώς π.χ. ο/η νοσηλευτής/τρια ή ο /η καθαριστής/στρια της δομής δεν βρίσκεται σε κάθε βάρδια στο χώρο διότι λόγω των κυλιόμενων ωραρίων και των αναπαύσεων (γεγονός που εντείνεται σε περιόδους αδειών) δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ώρες λειτουργίας της δομής.

Ένα επιπλέον θέμα που πρέπει να θιγεί είναι πως ως παράγοντες επικινδυνότητας δε μπορούν να ισχύουν μόνο όσοι σχετίζονται με τοξικότητα και θερμοκρασίες εργασίας.

Στην περίπτωση των εργαζομένων στις Δομές Αστεγίας υπάρχει υψηλός παράγοντας επικινδυνότητας λόγω επιθέσεων από τους εξυπηρετούμενους προς το προσωπικό της δομής. Υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στους ωφελούμενους των δομών είναι χρήστες ουσιών, ψυχιατρικά περιστατικά, αποφυλακισμένοι κτλ και πολλές φορές έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας και επιθέσεων (λεκτική και σωματική) προς τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα, στην καθημερινότητα της εργασίας οι συνάδελφοι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων αντιμετωπίζουν τους εξής βλαπτικούς παράγοντες για τη σωματική και ψυχική τους μας υγεία:

1.Βιολογικοί παράγοντες: π.χ. μικροοργανισμοί, μικρόβια (προβλέψεις Π.Δ. 186/1995).

2.Χημικοί παράγοντες λόγω της καθημερινής απολύμανσης και καθαριότητας με ειδικά αντισηπτικά και απορρυπαντικά (ερεθιστικοί, τοξικοί, καρκινογόνοι, διαβρωτικοί ή και εκρηκτικοί), αλλά και λόγω των πολύ συχνών απολυμάνσεων/απεντομώσεων εξαιτίας εμφάνισης κοριών, κατσαρίδων κτλ.

3. Οργανωτικοί παράγοντες π.χ. φύλακες (εργασία σε 24ωρες βάρδιες με νυχτερινό ωράριο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με παροχή εργασίας τουλάχιστον 5 ωρών μεταξύ 10 μ.μ. έως 6 π.μ.).

4.Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες: εργασιακό στρες που απορρέει από την εντατικοποίηση της εργασίας, συνεχής και εντατική εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση, οφειλόμενη στο είδος της εργασίας.

Έχοντας υπόψιν τη νέα «Τροποποίηση της αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 (ΑΔΑ: Ω91ΨΗ-2ΔΙ) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ)», όπου έχει δοθεί νέα παράταση στην αναδιάρθρωση και στον καθαρισμό των δικαιούχων του επιδόματος έως 30/6/2020, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες της αρμοδιότητάς σας ώστε να επιλυθεί το ζήτημα και να αποκατασταθεί η ανισότητα.

Αναμένουμε την απάντησή σας στο αίτημά μας και ευελπιστούμε στη δίκαιη και θετική διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος για τα μέλη μας. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Για τον Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο