Στήλη του Πολίτη

ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Δελτίο Τύπου από την Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Με πρωτοβουλία της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. συντάχτηκε και επιδόθηκε σήμερα στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και την A.G.C. Equity Partners εξώδικη πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από εκπροσώπους τοπικών συλλόγων (Άννα Σκουλούδη, Στέλιο Γκίκα), τον Βασίλειο Αναστασόπουλο (πρόεδρο της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης), μέλη της ΡΙΚΙΠ και πολίτες.

Η εξώδικη πρόσκληση επισημαίνει και τεκμηριώνει, ότι το πρόσφατα εγκριθέν Προεδρικό Διάταγμα με θέμα « Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης» (ΦΕΚ 191/ ΑΑΠ/4.10.2016) είναι αμφίβολης νομιμότητας και εφόσον δεν εξεταστούν και διευκρινιστούν όλα τα δεδομένα που παραθέτουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, θα το προσβάλλουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα σημεία, στα οποία επικεντρώνεται το εξώδικο έχουν περιγραφεί και στην απόφαση-γνωμοδότηση 236/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία ελήφθη μετά την απόφαση του ΣτΕ με το Π.Ε. 152/2016 και ακόμη και σήμερα που η ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δεν έχουν αποσαφηνιστεί και απαντηθεί αρμοδίως.

Μαζί με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο θα πληγεί ανεπανόρθωτα, μαζί με την οριστική απώλεια δημόσιου αλλά και δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, οι εργαζόμενοι ενός ιστορικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνυφασμένου με την πρόσφατη ιστορία της περιοχής είναι ένα βήμα πριν την απώλεια της εργασίας τους και η διοίκηση αποφεύγει και να τους ενημερώσει ακόμη για το τι πρόκειται να συμβεί.

Τελικά και αυτή η πώληση θα κοστίσει ακριβά στους πολλούς και απλούς πολίτες, για να κερδίσουν οι λίγοι και δυνατοί. Το ΟΧΙ σε διαδικασίες και πρακτικές που δεν εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, είναι αναγκαίο να ειπωθεί σθεναρά και μαχητικά από όλους μας.

Ακολουθεί το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , κατοίκου και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. οδός Δημητρακοπούλου 73 , ΤΚ 166 73.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Κοραή 46
ΒΑΡΔΑΒΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης. οδός Θάσου 4, ΤΚ 166 73.
ΓΚΙΚΑ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. οδός Αθηνάς 4, ΤΚ 166 73.
ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Σκρά 15, ΤΚ 166 73.
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, κατοίκου δήμου Π. Φαλήρου, οδός Άτλαντος 24, ΤΚ 17561.
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Τροίας 8, ΤΚ 166 73
ΚΟΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Νηρέως 24, ΤΚ 166 73
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΟΛΓΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , οδός Ουρανού 20, ΤΚ 166 71
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Καρυταίνης 20, ΤΚ 166 72
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Λ. Πορφυρά 3, Βούλα ΤΚ 166 73
ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Αιόλου 17, ΤΚ 166 73
ΣΤΑΥΡΟΥ – ΜΙΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Σπετσών 61, ΤΚ 166 73
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Δημοκρατίας 56, ΤΚ 166 73
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατοίκου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , οδός Κίρκης 8, ΤΚ 166 71

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους παραπάνω.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Στην εταιρεία AGC Equity Partners , νομίμως εκπροσωπούμενη , με έδρα την Βουλιαγμένη, οδός Αθηνάς 41 & Άρεως 2 , Εμπορικό Κέντρο Status Center –  2ος όροφος
Θέμα: Το από 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΔ με θέμα « Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του ‘Αστέρα Βουλιαγμένης’ και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης (ΦΕΚ 191/ ΑΑΠ/4.10.2016). »

Σας επισημαίνουμε και σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το ανωτέρω ΠΔ είναι αμφίβολης νομιμότητας και σκοπεύουμε να το προσβάλλουμε στο ΣτΕ, επειδή κυρίως ο Αστέρας Βουλιαγμένης κείται σε εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή , καλυπτόμενη από δασική βλάστηση και ως εκ τούτου δυνάμει του άρθρου 24, παρ 1, του Συντάγματος στην περιοχή αυτή απαγορεύεται κάθε νέα δόμηση.
Σύμφωνα, εξάλλου, με το Ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, παρόλο που πριν από την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος απαιτείται γνωμοδότηση του ΣτΕ, είναι επίσης δυνατόν και μετά την έκδοση του να προσβληθεί από τους πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον οι οποίοι συχνά δικαιώνονται, εφόσον μάλιστα προσκομίσουν νέα στοιχεία τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη γνωμοδότηση.

1. Γιατί ο Αστέρας Βουλιαγμένης κείται εκτός σχεδίου πόλεως.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αστέρας Βουλιαγμένης κείται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Βουλιαγμένης. Σας προσκομίζουμε το με α.π. 1279/11-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Οργανισμού Αθήνας , το οποίο αναφέρει ότι «η χερσόνησος Μικρού Καβουρίου ευρίσκεται εκτός ορίων Γ.Π.Σ.» .
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 2 του ν1337/83 «Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ένταξης ή επέκτασης πόλης ή οικισμού κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Το σχέδιο καλύπτει όλες τις πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές ενός τουλάχιστον Δήμου ή Κοινότητας».
Πέραν τούτου, τα ρυμοτομικά σχέδια τα οποία επικαλείται το επίδικο ΠΔ, περιλαμβάνουν μεν μέσα στο σχεδιαγράμματα τους τον Αστέρα χωρίς όμως να καθορίζουν καμία ρυμοτομική ή οικοδομική γραμμή.
Με την 534/2003 απόφαση της Ολομέλειας του το ΣτΕ έκρινε ότι το από 23-3/8-4-1965 ΒΔ , το οποίο καθορίζει ζώνες και όρους δόμησης στην περιοχή Σταυρονικήτα της Χαλκιδικής , κάτι αντίστοιχο με την Τουριστική Ζώνη Βουλιαγμένης, δεν περιέχει « ρυμοτομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για τη διάταξη και διαρρύθμιση των οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων, με τη χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και τον καθορισμό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (οδών, πλατειών κ.λπ.) αλλά καθορίζει κανονιστικώς αφενός μεν όρους δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή Σταυρονικήτα , αφετέρου δε προϋποθέσεις για την τυχόν μεταγενέστερη έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, παρόλο που στο προοίμιο του μνημονεύονται και οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 περί εγκρίσεως σχεδίου πόλεως».
Τα επικαλούμενα από το ΠΔ ρυμοτομικά σχέδια περιλαμβάνουν τον Αστέρα Βουλιαγμένης δυνάμει της παρ 2, του άρθρου 2 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 περί εγκρίσεως σχεδίου πόλεως, το οποίο αναφέρει:

2. «Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον σχέδια δέον να συντάσσωνται
επί τη βάσει της μεγίστης δυνατής προβλεπομένης επεκτάσεως των πόλεων,
κωμών κλπ., να καθορίζωνται δ` εν αυτοίς, αναλόγως των υπαρχουσών
αναγκών της πόλεως κλπ, ήν αφορώσι, τα όρια των αμέσως εφαρμοστέων
τμημάτων του σχεδίου. Ο καθορισμός των κατά τα ανωτέρω στοιχείων, εκτός των ορίων τούτων, δύναται να περιορίζηται εις γενικότητας, αφιεμένου του λεπτομερειακού αυτών προσδιορισμού, κατά την επέκτασιν των εν λόγω ορίων, όστις εν τη περιπτώσει ταύτη εγκρίνεται ομού μετά της επεκτάσεως ταύτης, …..»

Με το ν1337/83 που προβλέπει την έκδοση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, παρέλκει η ανάγκη να προσδιορίζονται χρήσεις γης εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών (σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923).
Έτσι με την έγκριση του πρώτου « Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βουλιαγμένης» με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 48660/2862/1989 (ΦΕΚ 419/Δ/1989) αναγνωρίζεται ότι το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού φτάνει ως το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο και η περιοχή του Αστέρα κείται εκτός σχεδίου πόλεως.

Στο επίδικο Π.Δ. προβλέπεται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου χωρίς να αναφέρεται στο κείμενο τι ακριβώς τροποποιείται. Στην πραγματικότητα πρόκειται για λάθρα ένταξη στο σχέδιο πόλεως έκτασης με δασικό χαρακτήρα.
Ακόμη δεν υπάρχει γνωμοδότηση από τον οικείο Δήμο η οποία απαιτείται για κάθε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης σχεδίου πόλεως.

2. Η μη νομίμως δομημένη έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης έχει δασική μορφή και ως εκ τούτου απαγορεύεται η δόμηση και η ένταξη στο σχέδιο πόλεως δυνάμει του άρθρου 24, παρ1 του Συντάγματος¨και του άρθρου 60 του
ν 998/1979.

Σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Δ/ντή Δασών Ελευθέριο Φραγκιουδάκη: «Η χερσόνησος του Μικρού λεγομένου Καβουρίου παρά την Βουλιαγμένη, ενδεικτικού εμβαδού 380 -440 στρεμμάτων , όπου και οι Τουριστικές εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης , ήταν από της απελευθερώσεως από τον Τουρκικό ζυγό και ιδρύσεως του Νεοελληνικού Κράτους, δασοσκεπής από χαλέπιο πεύκη, και κατάφυτος με δασική βλάστηση, αείφυλλων πλατύφυλλων, χαρακτήρας που ως επί το πλείστον διατηρείται και σήμερα, όπου δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης. Με χαρακτήρα δάσους  αποτυπώθηκε και κατά το 1885 περίπου από το Γερμανικό αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε σχετική χαρτογράφηση που διενήργησε για λογαριασμό του, ο Γερμανός Αρχαιολόγος  Kaupert, στον χάρτη VARI και με τον ίδιο χαρακτήρα , εμφανίζεται η περιοχή σε αεροφωτογραφήσεις ετών λήψης 1938 και 1945, χωρίς μάλιστα ανθρωπογενείς επεμβάσεις»
Σύμφωνα με το Άρθρο 60 του ν 998/1979 εκτελεστικού νόμου του άρθρου 24, παρ. 1 του Συντάγματος:
1. Επέκταση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή επέκταση οικισμού υφισταμένου προ του 1923 ή δημιουργία οικιστικής περιοχής εντός δάσους ή δασικής έκτασης δεν επιτρέπεται ούτε είναι δυνατή η καθ` οιονδήποτε τρόπον παραχώρηση ή εκχώρηση δημοσίου ή ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης, αντιστοίχως, προς δημιουργία ή επέκταση πόλεων, οικισμών ή οικιστικών περιοχών,

3. Παραβίαση της Συνθήκης της Φλωρεντίας για την προστασία του τοπίου
Με την προβλεπόμενη από το ΕΣΧΑΔΑ δόμηση αλλοιώνεται το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο του Μικρού Καβουρίου.

4. Παραβίαση του άρθρου 107 και επόμενων της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η αρχική προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας προέβλεπε τη δυνατότητα δόμησης 8.600 τμ κατοικιών. Τελικά επιτρέπεται στον ανάδοχο η δόμηση κατοικιών 15. 000 τμ. Το γεγονός αυτό εγείρει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης υπέρ του επιλεγέντος επενδυτή, υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως τού, ικανής να νοθεύσει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό. Ακόμη εγείρει θέμα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού καθώς η αυξημένη δόμηση δεν περιλαμβάνεται στην αρχική προκήρυξη και επετράπη σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήταν πλέον δυνατή η υποβολή προσφοράς από άλλους ενδιαφερομένους.

5. Η Περιφέρεια Αττικής εκφράζει επίσης παρόμοιες με εμάς ενστάσεις
Η βασιμότητα των ισχυρισμών μας επιβεβαιώνεται και από την απόφαση 236/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία αποφασίζει:
«Την επιστροφή, για περαιτέρω διορθώσεις της ΣΜΠΕ, στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο του Αστέρα Βουλιαγμένης, Μικρό Καβούρι, με τις ακόλουθες επισημάνσεις :
Με δεδομένο τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών στην
μεγαλύτερη περιοχή του Μικρού Καβουρίου, προκύπτει ασάφεια ως προς τον
ισχύον ρυμοτομικό καθεστώς της περιοχής, το οποίο πρέπει πρώτα να
ξεκαθαριστεί αρμοδίως και ως εκ τούτου στο υπό εξέταση ΕΣΧΑΔΑ δεν μπορεί:
να θεωρείται ως ρυμοτομική γραμμή η ακτογραμμή.
να μην εμφανίζονται οι παραμένουσες σε ισχύ, ούτε οι καταργούμενες
ρυμοτομικές γραμμές, προφανώς λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής τους.
στο βαθμό, που μερικές ρυμοτομικές γραμμές εμφανίζονται, στην
πλειονότητα τους να μη βρίσκονται στην ίδια θέση με την αρχική τους,
προφανώς λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής τους.
να μην αντιμετωπίζεται η παρούσα πολεοδομική ρύθμιση, όπως
θεωρείται το ΕΣΧΑΔΑ, σαν συνέχεια προηγούμενων πολεοδομικών
ρυθμίσεων.
στην περίπτωση, που αρμοδίως θεωρηθεί έστω και τμήμα της περιοχής ως
εκτός σχεδίου, να μην διερευνάται επαρκώς ο δασικός της χαρακτήρας,
η παρούσα πολεοδομική ρύθμιση (ΕΣΧΑΔΑ) να μην σχεδιάζεται πλήρως
σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασης ρυμοτομικών σχεδίων.

Επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να τύχει εφαρμογής το άρθρο 28
περί κοινοχρήστων χώρων μέσα σε εγκεκριμένα σχεδία πόλεων του Ν. 1337/83
(ΦΕΚ-33/Α/14-3-83)26 σύμφωνα με το οποίο:
Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες, και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που
έχουν σχηματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση
των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων και που βρίσκονται μέσα σε
εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που
ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν
οφείλεται καμιά αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Σε περίπτωση όμως που οι
χώροι αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
Ενώ παράλληλα δεν διασφαλίζεται η ζώνη παραλίας ως “κοινόχρηστος χώρος”, υπό την ευρεία έννοια του, ούτε η επικοινωνία της με το υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό, χωρίς δηλαδή εμπόδια και περιφράξεις, με κοινοχρήστους χώρους επικοινωνίας κλπ, πράγμα το οποίο θα διασφαλίζεται μόνο μετά από ειδική πολεοδομική μελέτη λειτουργίας της, που θα θεσμοθετείται με την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ.
Τέλος, διαβλέποντας την ιστορικά αγωνιώδη προσπάθεια αύξησης του
συντελεστή δόμησης δεν μπορεί, το υπό κρίση ΕΣΧΑΔΑ και όσον αφορά στον
υπολογισμό των μεγεθών δόμησης, να αναφέρεται αορίστως σε όλη την
επιφάνεια της όποιας ιδιοκτησίας τόσο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όσο και του ΤΑΙΠΕΔ. Αντί αυτού τα πραγματοποιούμενα μεγέθη δόμησης θα πρέπει να προκύπτουν από τις επιφάνειες των τελικών ιδιοκτησιών μετά την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ, εφόσον υπάρξει ανάλογη διοικητική πράξη, δεδομένου ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οι προβλεπόμενοι πεζόδρομοι και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, οι τυχόν δασικές εκτάσεις καθώς και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στον οικείο Δήμο.»

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υπογραφή – ολοκλήρωση της σχετικής σύμβασης πριν   εξετάσουν και αποφανθούν τα αρμόδια   όργανα του κράτους επί των ενστάσεων μας, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω και σας δηλώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα προσφύγουμε σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επειδή δε συντρέχουν ευθύνες των εμπλεκομένων στην παρούσα αγοραπωλησία οργάνων (ποινικές, αστικές, πειθαρχικές) επιφυλασσόμαστε ως προς αυτές για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα σε αυτούς που απευθύνεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 26- 10 – 2016
Η πληρεξουσία δικηγόρος
Συν-κοινοποιείται το με α.π. 1279/11-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Οργανισμού Αθήνας .

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο