Αθήνα

ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ για 1000 ακίνητα πληρώνει ο Δήμος Ιωαννιτών!

δημαρχειο ιωαννίνων
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Ιωαννιτών υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9 που αφορά τα καταγεγραμμένα ακίνητα του, όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας.

Η καταγραφή στηρίχθηκε στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία από την αρχική απογραφή έναρξης του 2011 και το μητρώο παγίων που τηρεί σε ειδικό λογισμικό το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκέντρωσε πλήρη στοιχεία για 1000 περίπου ακίνητα του Δήμου (γήπεδα, οικόπεδα και κτίσματα) τα οποία και συμπεριέλαβε στη δήλωση Ε9.

Πρόκειται για ακίνητα ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου, με τελευταία προσθήκη τα ακίνητα του πρώην Δήμου Μπιζανίου και ορισμένα του πρώην Δήμου Παμβώτιδας που δεν είχαν καταγραφεί στην αρχική απογραφή του 2011. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της απογραφής έναρξης η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, η δημιουργία και τήρηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων με την ακίνητη περιουσία του Δήμου είναι μια δυναμική διαδικασία λόγω των συνεχών μεταβολών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου με τους πολίτες (ανταλλαγές ιδιοκτησιών) αλλά και με το κράτος. Υπάρχουν επίσης εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς ορισμένων ακινήτων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Πάρκο Πυρσινέλλα. Για το λόγο αυτό, δημιουργείται ειδικός εποπτικός μηχανισμός από υπαλλήλους του Δήμου ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τον συνεχή έλεγχο των μεταβολών της ακίνητης περιουσίας και την ενημέρωση του μητρώου παγίων», είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Ο κ. Γιωτίτσας εξήγησε πως οι δυσκολίες μιας τέτοιας προσπάθειας είναι τεράστιες, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα γεωγραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του Καλλικρατικού Δήμου αλλά και η μεγάλη διασπορά ή και παντελής έλλειψη στοιχείων όσον αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ακινήτων.
«Παρά τα όποια εμπόδια, αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής η συνέχιση και ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος.

Μεγάλη η σημασία της καταγραφής

Ο κ. Γιωτίτσας ανέλυσε τους λόγους που εξηγούν το γιατί η σημασία αυτών των ενεργειών είναι μεγάλη:

«Πρώτον – όπως είπε- , με την υποβολή των συγκεκριμένων ακινήτων στη δήλωση Ε9, απεγκλωβίζονται οι πολίτες που βρίσκονται σε αναμονή για πολλά χρόνια για ανταλλαγές ιδιοκτησιών τους με το Δήμο. Πλέον, με την έκδοση πιστοποιητικού από το Τμήμα Εσόδων και περιουσίας του Δήμου ότι το ακίνητο που τους αφορά έχει συμπεριληφθεί στο Ε9 του Δήμου, θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή του ακίνητου.

Δεύτερον, ο Δήμος έρχεται έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών να καλύψει μια σημαντική εκκρεμότητα προς το κράτος, έστω και αν η υποβολή Ε9 για πρώτη φορά, συνεπάγεται μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, καθώς θα πρέπει να καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014-2015 και ο ΦΑΠ για την περίοδο 2010-2014.

Παρά τα τεράστια βάρη που έχει φορτώσει όλους τους Δήμους η κεντρική εξουσία, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποπληρωμής των συγκεκριμένων υποχρεώσεων του, και γίνεται ο προγραμματισμός ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια. Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι, ενσωματώνοντας πλέον τις αποσβέσεις των ακινήτων αυτών ως δαπάνες, θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση του φόρου που είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ο Δήμος, αφού θα μειωθεί το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από τα μισθώματα που εισπράττει.

Το τρίτο, και πιο σημαντικό όφελος έγκειται στο ότι, για πρώτη φορά στο Δήμο Ιωαννιτών, γίνεται μια συστηματική και μεθοδική προσπάθεια να καταγραφεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του. Η αποτύπωση, χαρτογράφηση και ταξινόμηση των ακινήτων είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα αλλά και το σημαντικότερο εργαλείο για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους προς όφελος των Δημοτών.

Η σωστή και ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας με τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων του οποίου η σύνθεση και η χρήση μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της τοπικής κοινωνίας , μπορεί να αποφέρει τεράστιο οικονομικό όφελος, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει πλήξει καίρια τα έσοδα όλων των Δήμων».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών υποστήριξε ότι οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας, στο πλαίσιο και των κανόνων που θέτει η κείμενη νομοθεσία, είναι μεγάλες. Για τα Δημοτικά ακίνητα προβλέπεται η μίσθωση, η εκποίηση ή η αγορά, η ανταλλαγή, η χρηματοδοτική μίσθωση αλλά και η αξιοποίηση τους είτε μόνο από το Δήμο ή σε συνεργασία με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή έργων προς όφελος των Δημοτών.

Πολλές περιοχές της χώρας έχουν προχωρήσει στην υπογραφή συμπράξεων ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα για την κατασκευή σχολικών μονάδων από ιδιώτες σε Δημοτικά οικόπεδα, τα οποία αποδίδονται προς χρήση στους Δήμους χωρίς καμία ή με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση.

«Για το λόγο αυτό, προχωράμε στην καταγραφή και μελέτη βέλτιστων πρακτικών τόσο στην Ελλάδα όσο, κυρίως, και στις ανεπτυγμένες χώρες», είπε ο κ. Γιωτίτσας. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Οι Δημοτικές επιχειρήσεις πολύ συχνά δραστηριοποιούνται στον τομέα της αστικής ανάπτυξης και στέγασης , στον αγροτικό και χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και στην κατασκευή και αξιοποίηση δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων με τη μορφή ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αποτελούν οι δημοτικές επιχειρήσεις τοπικού σχεδιασμού της Γαλλίας, οι οποίες ιδρύθηκαν στις αρχές του 1960.

«Η προσπάθεια μας κατευθύνεται στο να συγκροτηθεί μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση που θα αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου διαλόγου σε τοπικό επίπεδο με όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η τεχνογνωσία του οποίου είναι πολύτιμη για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο