ΑττικήΠεριβάλλον

Για την διαχείριση των ρεμάτων από την “Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής”

Για την διαχείριση των ρεμάτων, η “Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής” κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισήγηση προ/ημερησίας με την οποία αιτεί:

1. Ως κατεπείγον, το «πάγωμα» των ήδη ενεργών «εργολαβιών» του περίφημου «καθαρισμού, συντήρησης, αποκατάστασης κοίτης και έργων διευθέτησης» ρεμάτων – οι οποίες εκτελούνται έως σήμερα παντελώς ανεξέλεγκτα – και την επαναδιαπραγμάτευση τους μετά την άμεσο καθορισμό ενός συνεκτικού πλαισίου Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών, από μέρους της Περιφερειακής Διοίκησης.
2. Το πάγωμα του συνόλου των πολιτικών επιλογών που υιοθετήθηκαν έως σήμερα αναφορικά με τα ρέματα της Αττικής και το «άνοιγμα», το ταχύτερο δυνατό, του δημόσιου διαλόγου γύρω από το θέμα της διαχείρισης των ρεμάτων, αυτή τη φορά στο πεδίο της οικο-μηχανικής και του «day-lighting» – ανάδυσης και αποκατάστασης των ρεμάτων που έχουν υπογειοποιηθεί.
Γιατί τα ρέματα είναι οικότοποι, οικοσυστήματα και κύριος παράγοντας ανάσχεσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και όχι οχετοί και αγωγοί ομβρίων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος

Αθήνα, 22-09-2019
Αρ. Πρωτ.:

Προς : Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
κ. Θεοδωρόπουλο Χρήστο
Κοινοποίηση : Περιφερειάρχη Αττικής,
κ .Γεώργιο Πατούλη
κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους

Θέμα : Αίτημα για συζήτηση προ ημερησίας διάταξης στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά τις διαδικασίες «καθαρισμού, συντήρησης, αποκατάστασης κοίτης και έργων διευθέτησης» ρεμάτων.

Κύριε Πρόεδρε,

Τα ρέματα δεν είναι μόνο γεωμορφές και αποτελέσματα γεωλογικών και υδραυλικών δράσεων, δεν είναι μόνο συλλέκτες της επιφανειακής απορροής, ούτε παράγοντες διαμόρφωσης τοπίων μέσω των διαδικασιών διάβρωσης και απόθεσης φερτών υλικών.

Τα ρέματα είναι υγρότοποι και οικότοποι, είναι τόποι φιλοξενίας χλωρίδας και πανίδας, είναι συντελεστές διαμόρφωσης του μικροκλίματος των περιοχών που διασχίζουν, είναι φυσικοί αεραγωγοί και παράγοντες καθαρισμού της ατμόσφαιρας και εμπλουτισμού της με οξυγόνο, είναι παράγοντες εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και ελέγχου των πλημμυρικών φαινόμενων, είναι εν δυνάμει εργαλεία μοναδικής ανάπλασης των οικιστικών ιστών και επιστροφής τους στην λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση και στη φύση. Τα ρέματα και τα ποτάμια αποτελούν σημαντικότατο φυσικό πόρο και σημαντικό παράγοντα οικολογίας και οικολογικής και πολιτισμικής μνήμης των περιοχών που διασχίζουν. Τα ρέματα και τα ποτάμια είναι φυσικό κεφάλαιο, αδιαπραγμάτευτο συλλογικό αγαθό και εργαλείο βιώσιμης ευημερίας και αποτελεσματικής πολιτικής ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Παρά ταύτα, οι εξωπραγματικές ιδεοληψίες και πρακτικές της εγχώριες αυτοδιοικητικής και κυβερνητικής πολιτικής ταυτίζουν ακόμη και σήμερα την έννοια του ρέματος με εκείνη του «ακάλυπτου» της εργολαβικής οπτικής – χώρου «άχρηστου», δίχως προοπτική και χωρίς ιδιοκτήτη – και ως εκ τούτου με τις έννοιες της κερδοσκοπίας γης, του τόπου εναπόθεσης απορριμμάτων, του βλαπτικού στοιχείου για το αστικό περιβάλλον – που πρέπει να καλυφθεί και να εξαφανιστεί – του αγωγού όμβριων και συχνά λυμάτων και, κυρίως, του εχθρού του «εκσυγχρονισμού» και της «εξυγίανσης» και, ως εκ τούτου, του αντικείμενου «δημόσιων έργων». Όχι τυχαία, μόνο στην Αττική απομένει να λειτουργεί ακόμη φυσιολογικά μόλις το 10% των ρεμάτων που λειτουργούσαν μέχρι το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα.

Ως εκ τούτου :

Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» καλούμε την νέα Περιφερειακή Διοίκηση να «παγώσει» άμεσα το σύνολο των πολιτικών επιλογών που υιοθετήθηκαν έως σήμερα αναφορικά με τα ρέματα της Αττικής, και να «ανοίξει» το ταχύτερο δυνατό τον δημόσιο διάλογο γύρω από το θέμα στο πεδίο της οικο-μηχανικής και του «day-lighting» – ανάδυσης και αποκατάστασης των ρεμάτων που έχουν υπογειοποιηθεί. Πρόκειται για καταστροφικές επιλογές οι οποίες δεν απαντώνται πουθενά στην λοιπή Ευρώπη και οι οποίες οδήγησαν σε σκληρές αντιπαραθέσεις με την κοινωνία των πολιτών και σε πληθώρα προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ θα οδηγήσουν – με μαθηματική ακρίβεια – στην εξαφάνιση και των τελευταίων ρεματικών οικότοπων της Περιφέρειας.

Από αυτή την οπτική γωνία, η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» θεωρούμε ως κατεπείγον το «πάγωμα» των ήδη ενεργών «εργολαβιών» του περίφημου «καθαρισμού, συντήρησης, αποκατάστασης κοίτης και έργων διευθέτησης» ρεμάτων, οι οποίες εκτελούνται έως σήμερα παντελώς ανεξέλεγκτα (1) και την επαναδιαπραγμάτευση τους μετά την άμεσο καθορισμό ενός συνεκτικού πλαισίου Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών, από μέρους της Περιφερειακής Διοίκησης, που θα αποτελεί μέρος των νέων συμβάσεων και κάθε σύμβασης που θα προκύψει στο εξής, το οποίο απουσιάζει έως σήμερα και το οποίο, σημειωτέων, αποτελεί εφόδιο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Περιφερειακών διοικήσεων της λοιπής Ευρώπης. Το πλαίσιο θα πρέπει να καθορίζει το σύνολο των μεθόδων παρέμβασης σε σχέση με τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιάσει το κάθε ρέμα – στένωση κοίτης, αστάθεια πρανών κ.λ.π. – και, φυσικά, με την αναγκαία, ολική, περιβαλλοντική του προστασία με στόχο την διατήρηση του ως οικότοπο, φυσικό κεφάλαιο και αδιαπραγμάτευτο συλλογικό αγαθό.

Για τον καθορισμό του πλαισίου, η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» θεωρούμε σκόπιμη την συγκρότηση μίας ad hoc Επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και συλλόγων και συλλογικοτήτων που ασχολούνται με την προβληματική της προστασίας και της ανάδειξης των ρεμάτων και των ποταμών της Περιφέρειας μας.

Για την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Ο Επικεφαλής
Γιώργος Δημητρίου

———————————-
(1) Οι εν λόγω «εργολαβίες» εκτελούνται έως σήμερα βάσει συνοπτικών προϋπολογισμών, χονδρικά υπολογισμένων ποσοτήτων και τιμών μονάδας εργασιών, απουσία όχι μόνο της οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και του οιουδήποτε τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, με απρόβλεπτα, καταστροφικά αποτελέσματα.
α. Οι εργολαβίες εκτελούνται βάσει του Ν 4412/16 ως παροχή υπηρεσιών προς την Περιφέρεια.
β. Ως παροχή υπηρεσιών, ο σχετικός διαγωνισμός περιορίζεται σε μία προκήρυξη βάσει ενός συνοπτικού προϋπολογισμού χονδρικά υπολογισμένων ποσοτήτων και τιμών μονάδας εργασιών.
γ. Ως παροχή υπηρεσιών, οι εργασίες απαλλάσσονται οιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον πίνακα της Υ.Α. κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων.
δ. Ως παροχή υπηρεσιών, οι εργασίες εμπίπτουν και στις διατάξεις εξαίρεσης από οριοθετήσεις ρεμάτων σύμφωνα με το Ν 4258/2014.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο