Κέντρο... Δυτικά

Δήμος Πατρέων : Εγκρίθηκε η πρόταση για δημιουργία κέντρου αποτέφρωσης

αποτεφρωτηριο
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πατρέων αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία να εγκρίνει την πρόταση για την δημιουργία του κέντρου αποτέφρωσης.

Το αποτεφρωτήριο θα κατασκευαστεί στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. Γλαύκου Πατρών και δεν θα έχει καμινάδα, αφού θα βασίζεται σε κλιβάνους με ειδική καύση.

Από την ψηφοφορία απείχε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Πόλη» Χρήστος Μπακαλάρος, ενώ υπερψήφισαν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, οι άλλες δημοτικές παρατάξεις που μετείχαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και είναι οι: «ΡΑΠ – Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη», «Τώρα για την Πάτρα» και «Ανυπότακτη Πολιτεία».

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στους κατοίκους του νότιου διαμερίσματος της Πάτρας. Υποστηρίζουν ότι σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το βιοτεχνικό πάρκο βρίσκονται κατοικίες, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο. Αντιπρότειναν στην επιτροπή να κατασκευάσει το κέντρο στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Αντιδράσεις από την τοπική εκκλησία – Επιστολή Μητροπολίτη Πατρών στον Δήμαρχο

μητροπολιτης πατρων
Επιστολή με θέμα την καύση των νεκρών έστειλε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομός στον δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετιδη.

Στην επιστολή του αναφέρει ότι η εκκλησία για λόγους θεολογικούς, ανθρωπιστικούς και κανονικούς αρνείται την καύση των νεκρών και εξηγεί αναλυτικά τους λόγους.

Στην επιστολή αναφέρει:

“Εὐλογία παρά Κυρίου καί ἀσπασμό πρός ὅλους σας.

Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ θέματος περί δημιουργίας στήν Πάτρα χώρου ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, ὀφείλω ὡς πνευματικός πατήρ καί Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν μάλιστα τῶν πολλῶν συζητήσεων καί τοῦ σχετικοῦ θορύβου πού ἐπικρατεῖ κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, ὡς πρός τό ἐν λόγῳ θέμα, νά ἐκθέσω στήν ἀγάπη σας τά κάτωθι καί καθηκόντως ἀλλά καί ἐν τῷ πνεύματι τῆς συνεργασίας γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τοῦ τόπου μας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει ἡ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιά λόγους θεολογικούς, ἀνθρωπιστικούς καί κανονικούς, ἀρνεῖται τήν καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὁποία σημαίνει μηδενισμό, βία καί συμπεριφορά βάναυση ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, παρέμβαση στή λειτουργία τῆς φύσεως, ἡ ὁποία κατά τήν ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡρισμένη τάξη ἀναλαμβάνει τό ἒργο τῆς διαλύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀκόμη δέ σημαίνει καί ἄρνηση τῆς ἀπό χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεως καί βεβαίως αὐτῆς τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση.

Ὃλα τά ἀνωτέρω, περί τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδή Θεολογίας καί τά σχετιζόμενα μέ τήν ἁγία πίστη καί παράδοσή μας, ἴσως νά μή τά συμμερίζονται κάποιοι γιά λόγους ἰδεολογικούς ἤ ἄλλους. Ὅμως εἶναι ἀδιανόητο νά μή λαμβάνῃ κάποιος ὑπόψη του ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή δική της πνευματική ταυτότητα. Καί ἄν αὐτό ἤθελε κάποιος παραβλέψῃ σέ ἄλλο τόπο, δύσκολα ἤ μᾶλλον ἀδύνατον εὑρισκόμενος στήν Πάτρα, παρακάμπτει, ἀφοῦ ἡ πόλη μας ἔχει τήν μεγίστη εὐλογία καί χάρη ἀπό τόν Θεό καί αὐτό τήν καθιστᾶ ξεχωριστή καί τῆς δίδει τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά της παγκοσμίως, νά κατέχῃ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Ἁγία Κάρα του καί βεβαίως τόν τάφο του.

Ἀλήθεια, τί θά ἦταν ἡ Πάτρα χωρίς αὐτά; Τί θά ἦτο ἡ Πάτρα χωρίς τήν πανσεβάσμια Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου; Ἄν εἶχε ἀπό τούς Χριστιανούς υἱοθετηθῇ ἡ καῦσις τῶν κεκοιμημένων, ἡ Πάτρα θά ἦτο πτωχοτάτη καί ἄσημος, διότι θά ἔλειπε ὁ μέγιστος θησαυρός της, ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν εἰδωλολατρῶν νά καῖνε τά Λείψανα τῶν Ἁγίων μετά τό μαρτύριο γιά νά ἀφανίσουν τά ἲχνη τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀξίας καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἀλλά, θά εἴπη εὔκολα κάποιος. Ἤδη ἔχει ψηφισθῆ νόμος ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐπιτρέπει τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίων καί ἑπομένως ἔχει ὁ Δήμαρχος τήν δυνατότητα ὄχι μόνο νά συζητήσῃ τό θέμα, ἀλλά καί τόν ἀποτεφρωτικό χῶρο νά δημιουργήσῃ. Οὐδείς δύναται τοῦτο νά ἀμφισβητήσῃ.

Ὅμως σέ ἕνα τόπο τόν ὁποῖο ἀγαπᾶμε καί ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ χρέους μας ἔναντι τοῦ Λαοῦ τόν ὁποῖο ὑπηρετοῦμε, ὀφείλομε νά ἐκφράζωμε μέ ὑπευθυνότητα τίς θέσεις μας, μάλιστα ὅταν ἔχωμε ὑποθέσεις πού ἅπτονται πνευματικῶν ζητημάτων καί τῆς ὃλης ὀντότητος καί ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀγαπητοί μου ἐπιτρέψατέ μας, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ νά εἲπωμεν ὃτι ἡ συζήτηση περί τοῦ ὡς εἴρηται θέματος καί βεβαίως ἡ δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου, οὐδέν ὄφελος προσπορίζει στήν πόλη μας καί τήν κοινωνία μας, διότι ὑπάρχουν ἄλλα καί μάλιστα τεράστια προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Ἑλληνική κοινωνία καί τήν πόλη τῶν Πατρῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τούς ζωντανούς καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς καί τήν ἐπιβίωσή τους καί ὄχι μέ τούς νεκρούς καί τίς τέφρες πού «σκοτώνουν» καί τήν παραμικρή ἐλπίδα γιά συνέχιση αὐτῆς τῆς πορείας μέ αἰσιοδοξία καί θάρρος καί μέ τήν βεβαιότητα τῆς αἰωνιότητος.

Τό ποσόν τό ὁποῖον ἀπαιτεῖται ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ ὑπευθύνου Ἀντιδημάρχου εἶναι πολύ ὑψηλόν μάλιστα σέ μιά ἐποχή κρίσεως οἰκονομικῆς, ἀνεργίας, φτώχειας καί ἀνέχειας πού μαστίζει, ὡς μή ὤφελε, τόν τόπο μας.

Εἴμαστε καθ’ ἡμέραν μάρτυρες τῆς ὁδύνης πού περνάει ὁ Λαός μας καί πολλοί, δυστυχῶς, θά ἔλεγα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ὑποφέρουν ἀκόμα καί ἀπό τήν ἒλλειψη βασικῶν ἀναγκῶν γιά τήν καθημερινή τους ἐπιβίωση. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν ὅλοι μας, Ἐκκλησία, Δῆμος καί ἄλλοι φορεῖς ἔχομε ἐνώσει τίς δυνάμεις μας.

Σήμερα, ὁ Λαός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἑνότητα καί ὄχι ἀπό ἐνέργειες καί κινήσεις οἱ ὁποῖες δροῦν ἀντίθετα μέ τήν συνοχή του. Ἐν τῷ πνεύματι αὐτῆς τῆς ἑνότητος, ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας καί γραπτῶς, ἐπαναλαμβάνοντας ὃσα μετά τοῦ κ. Δημάρχου ἔχομε καί προφορικῶς συζητήσει.

Ἀκόμη, πιστεύομε ὅτι οὐδέν ὄφελος οἰκονομικό θά προσκομίσῃ ἡ λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στήν πόλη μας καί στήν περιοχή μας, ἀφοῦ οἱ ἐπιθυμοῦντες νά καοῦν μετά θάνατον εἶναι ἐλάχιστοι, ἐξ’ ὅσων δυνάμεθα νά γνωρίζωμε καί τήν ἐνδεκαετῆ μέχρι τώρα διαποίμανση ὑφ’ ἡμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τοῦτο συμβαίνει καί γενικώτερα. Σημειωτέον ὃτι οὒτε στήν Πρωτεύουσα τῆς Ἓλλάδος ἒχει προχωρήσει τό θέμα δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου.

Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης καί θερμῶν εὐχῶν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐλαχιστότητός μας, θά τύχῃ τῆς δεούσης προσοχῆς, ἀφοῦ γνωρίζετε οἱ πάντες πολύ καλά, ὅτι τό μόνο πού μέ ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ Λαός μας καί ὁ τόπος μας, ὅπως βεβαίως καί ἐσᾶς.

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γνωρίζετε πόσο σᾶς ἀγαπᾶμε καί πιστεύομεν ὅτι εἶσθε βέβαιοι ἀπό τήν μέχρι τώρα συνεργασία μας, ὅτι βαθειά εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νά ἐπιτύχετε στό ἔργο σας γιά τό καλό τοῦ τόπου μας καί τοῦ Λαοῦ μας. Μέσα ἀπό αὐτό τό πνεῦμα δεχθῆτε καί τήν παρέμβασή μας αὐτή, ὡς μία ἔκφραση τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας”.

Δήλωση Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης, αφενός δηλώνει ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα διαθέσει το σώμα του, ταφή ή αποτέφρωση, κανένας δεν πρέπει να εμποδίζει την όποια συνειδητή επιλογή των ανθρώπων εν ζωή», αλλά και πως το έργο δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο.

Δημαρχος πατρέων
Η δήλωση Πελετίδη έχει ως εξής:

«Με την σημερινή απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι πλέον δυνατή στο Δήμο μας η δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.). Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους συμπολίτες μας να επιλέξουν την τύχη των λειψάνων τους.

Η Δημοτική Αρχή σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του λαού μας, δεν κάνει διαχωρισμό με βάση αυτό το κριτήριο.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα διαθέσει το σώμα του, ταφή ή αποτέφρωση, κανένας δεν πρέπει να εμποδίζει την όποια συνειδητή επιλογή των ανθρώπων εν ζωή.

Η δημιουργία αποτεφρωτηρίου θα γίνει με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Θα χρησιμοποιηθεί η πιο σύγχρονη τεχνολογία για να μην υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στην ερώτηση συμπολιτών μας, αν αυτό είναι έργο προτεραιότητας, απαντούμε ότι, δίνουμε λύση σε θέματα που αφορούν τη ζωή του λαού μας, χωρίς να επιβαρύνουμε οικονομικά το Δήμο.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχαμε και έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων και την προώθηση έργων που θα αναβαθμίσουν τις λαϊκές γειτονιές. Αυτός ο σχεδιασμός δεν αλλάζει, όπως φάνηκε και από τη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2016, όπου αναφέρονται τα έργα και οι παρεμβάσεις που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε».

 

 

Πληροφορίες : www.thebest.gr

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο