ΔήμοιΠολιτική

Αυτοδιοίκηση – Η δύναμή μας , η κοινή διακήρυξη της 7ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Sindelfingen

Αυτοδιοίκηση – Η δύναμή μας , απετέλεσε το γενικότερο σύνθημα κατά την διάρκεια των εργασιών της 7ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Sindelfingen της Γερμανίας από τις 9-11 Νοεμβρίου 2017.

Παρουσία 480 συμμετεχόντων εκ των οποίων 185 Ελλήνων εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, υπεγράφη κοινή διακήρυξη , μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών Αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Εκ μέρους της Ελληνικής αντιπροσωπείας , η κοινή διακήρυξη φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλης , ενώ συνυπέγραψαν επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π.Τατούλης, ο κ. Gerhard Bauer, έπαρχος του Schwäbisch Hall, ο R.Kehle Αντιπρόεδρος Δήμων και Κοινοτήτων της Γερμανίας και ο Π.Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Στη Διακήρυξη διατυπώνεται, μεταξύ άλλων, η κοινή διαπίστωση ότι η διασυνοριακή συνεργασία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί μια χρήσιμη ανταλλαγή εμπειριών για όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία συμβάλλει στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα επισημαίνεται η σημασία της δημιουργίας της κοινής Πολιτικής Επιτροπής για την Τοπική Αυτοδιοίκησης, που απαρτίζεται από Ανώτατα Στελέχη των δήμων και περιφερειών καθώς και εκπροσώπους επιμελητηρίων των δύο χωρών και υπογραμμίζεται πως μέσω της Ελληνογερμανικής συνεργασίας προβάλλονται κοινά πεδία δράσης, καλές πρακτικές και υποδεικνύονται τρόποι μελλοντικής ανάπτυξης της δομής και του περιεχομένου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Επιπρόσθετα τονίζεται πως η Πολιτική Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση εντός έξι μηνών, για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων από τους ελληνικούς και γερμανικούς Δήμους και τις Περιφέρειες και ανακοινώνεται η έγκριση της δημιουργίας του Ελληνογερμανικού Γραφείου Νέων καθώς και η συμμετοχή των Ελλήνων της Γερμανίας, στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής:

« Ενωμένοι όλοι οι φορείς της Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο το κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα για μία Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων και των ίσων ευκαιριών, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας.

Μέσα από τις πολύ επιτυχημένες εργασίες της Ελληνογερμανικής Εθνοσυνέλευσης που μόλις ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή της κοινής μας Διακήρυξης, ενισχύθηκαν οι δεσμοί των δύο λαών και επικαιροποιήθηκε ο στόχος μας να μετεξελιχθεί η Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη, σε έναν ισχυρό πυλώνα αναπτυξιακής επανεκκίνησης των χωρών-μελών.

Από τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε πόλεις των δύο χωρών, έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία μας με στόχο την ισότιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Αυτή η τεχνογνωσία δεν θα μείνει αναξιοποίητη. Στόχος μας είναι να μεταλαμπαδευθεί σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ισχυροποιήσουμε το θεσμό της Αυτοδιοίκησης και να βάλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο των αποφάσεων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινής διακήρυξης

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Της 7ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
στο Sindelfingen
9-11 Νοεμβρίου 2017

Η έβδομη Ελληνογερμανική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Sindelfingen, με το γενικότερο σύνθημα:

Αυτοδιοίκηση – Η δύναμή μας

Οι συμμετέχοντες και από τις δύο χώρες είναι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, έχοντας την ανάλογη εμπειρία, γνωρίζουν τη σημασία, τα καθήκοντα και τα προβλήματά της. Μέσω των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως «κύτταρο της Δημοκρατίας», η Ευρώπη γίνεται πιο κατανοητή και προσιτή στους πολίτες της, ενώ τα προβλήματά της αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι η διασυνοριακή συνεργασία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί μια χρήσιμη ανταλλαγή εμπειριών για όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία συμβάλλει στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι διμερείς συνεργασίες στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα αυτή, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται και ισχυροποιούνται οι σχέσεις των δύο πλευρών.

Μέσω της τακτικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών αναπτύσσεται αμοιβαία κατανόηση, η οποία αποτελεί τη βάση για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη φιλικών συνεργασιών. Με τον τρόπο αυτό, σφυρηλατείται και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, που αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής ιδέας. Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται εντυπωσιακά από την μέχρι τώρα εμπειρία.

Η δημιουργία της κοινής Πολιτικής Επιτροπής για την Τοπική Αυτοδιοίκησης, που απαρτίζεται από Ανώτατα Στελέχη των δήμων και περιφερειών καθώς και εκπροσώπους επιμελητηρίων των δύο χωρών, απεδείχθη πολύ σημαντική. Η Επιτροπή αυτή, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό και χαράσσει την κατεύθυνση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Η διενεργηθείσα έκθεση της Ανώτατης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Kehl, η οποία διεκπεραιώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καταδεικνύει την μέχρι τώρα επιτυχία της συνεργασίας των δύο πλευρών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προβάλλει κοινά πεδία δράσης, καλές πρακτικές και υποδεικνύει τρόπους μελλοντικής ανάπτυξης της δομής και του περιεχομένου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η συγκεκριμένη έκθεση υλοποιεί τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση του Ναυπλίου στις 5 Νοεμβρίου 2016.

 

Η συγκεκριμένη έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την 7η Ελληνογερμανική Συνέλευση του Sindelfingen. Υποβάλλεται στην Πολιτική Επιτροπή, ώστε να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα και πληροφορίες. Η Πολιτική Επιτροπή θα αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της έρευνας, ποια συμπεράσματα θα ενσωματώσει στο περαιτέρω έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Από την υποβληθείσα έκθεση «Συνεταιριστική Συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης» προκύπτουν εντυπωσιακά αποτελέσματα της μέχρι τώρα διμερούς συνεργασίας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι δυνατότητες των δύο πλευρών για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η συνεργασία των δύο πλευρών επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα, που προτάθηκαν από την πλευρά των Δήμων. Από το επισυναπτόμενο παράρτημα μπορούν να αντληθούν μελλοντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Πολιτική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να απονείμει βραβείο της πιο επιτυχημένης πρακτικής και συνεργασίας σε κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Το βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στην 8η ετήσια Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Η τοπική και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών καλύπτει όλους τους τομείς της τοπικής ζωής και επεκτείνεται επίσης με τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων, των Επιχειρήσεων και των Τραπεζών, ενώ αυξημένη προβλέπεται και η συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναγνωρίζει τη συμβολή των περιφερειακών και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Καλωσορίζει και στηρίζει την κοινή Ελληνογερμανική πρωτοβουλία για τη δημιουργία και επέκταση περιφερειακών και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, λ.χ. περιφερειακά ταμιευτήρια τύπου «Sparkassen».

Είναι κοινό το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων από τους ελληνικούς και γερμανικούς Δήμους και τις Περιφέρειες. Προς τούτο, η Πολιτική Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση εντός έξι μηνών.
Το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι ανοικτό σε κάθε προσέγγιση και πρωτοβουλία που ενισχύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται μέσον και «εργαλείο» που συμβάλει στην επίλυση των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων.

Εγκρίνουμε και στηρίζουμε τη δημιουργία του Ελληνογερμανικού Γραφείου Νέων. Οι εμπειρίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα συμβάλλουν στην εδραίωση και ανάπτυξη του.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της μελλοντικής Συμμετοχής των Ελλήνων της Γερμανίας, στις εργασίες της. Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάστηκε ήδη κατά την 7η ετήσια Συνδιάσκεψη στο Sindelfingen και θα εμπεδωθεί περαιτέρω στις επόμενες.

Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστούν θερμά τον Δήμαρχο του Sindelfingen, Δρ. Bernd Vöhringer για την αμέριστη συμβολή του στην επιτυχία της 7ης Συνδιάσκεψης στην πόλη του. Επίσης, ευχαριστούν θερμά τους πολίτες του Sindelfingen για τη φιλοξενία τους.

Η 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018. Η πόλη ή το νησί θα συνεργαστεί με τον γερμανικό δήμο, ο οποίος θα διοργανώσει την 9η ετήσια συνδιάσκεψη συνέδριο στη Γερμανία το 2019.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close