Δήμοι

Η απάντηση του Δημάρχου Δοξάτου – Επιμένει στην απόφαση του αναπληρωτή του

Την δική του απάντηση δίνει ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δαλακάκης , σχετικά με την απόφαση του αναπληρωτή του να αναθέσει για μια ημέρα την αποκομιδή των απορριμμάτων σε υπάλληλο του Δήμου , Πολιτικό Μηχανικό , κατηγορίας ΠΕ και μάλιστα Διευθυντή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος . Μάλιστα ο κ. Δαλακάκης «παίρνει πάνω του” την απόφαση , ως δική του εντολή .

Ο Δήμαρχος Δοξάτου θεωρεί σύννομη την εν λόγω απόφαση , ωστόσο αναφέρεται σε ερμηνεία της διάταξης του σχετικού Νόμου (άρθρο  35§2 του Ν. 3584/2007 )

Τι αναφέρει η συγκεκριμένη διάταξη ;

«Άρθρο 35
Καθήκοντα υπαλλήλου
2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες
συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.”

«Σε κάθε περίπτωση, αν η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης είναι εσφαλμένη ή υπάρχει κάποια απαγορευτική εγκύκλιος, δεν θα διστάσουμε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας.” , αναφέρει στην απάντησή του, μεταξύ άλλων , ο Δήμαρχος Δοξάτου .

Εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν

Αποτελεί ζήτημα ερμηνείας η συγκεκριμένη διάταξη ; Αν ναι , γιατί πριν την απόφαση δεν ζητήθηκε κάποια γνωμοδότηση ;

Η αποκομιδή απορριμμάτων , τι συνάφεια έχει με τον κλάδο του Πολιτικού Μηχανικού ;

Ποια ήταν η απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση του υπαλλήλου – Διευθυντή στην αποκομιδή των απορριμμάτων και από που προκύπτει ;

 

Σχόλιο της στήλης 

Λάθη κάνουν όλο οι άνθρωποι . Από αυτή την διαπίστωση δεν ξεφεύγουν ούτε εκείνοι που ασκούν εξουσία . Το ευεργετικό είναι να παραδέχεσαι τα λάθη σου .

Στον Δήμο Δοξάτου προέκυψε ένα πρόβλημα, εξαιτίας μιας απόφασης , που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Η Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που η πορεία του καθορίζεται από την δημιουργική σχέση ανάμεσα στην εκάστοτε Διοίκηση , τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες .

Βεβαίως , στην περίπτωση αυτή , δεν είναι η μοναδική , προκύπτει ένα τεράστιο θέμα , αυτό της υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών . Με την διαφορά , ότι για αυτή την κατάσταση δεν φταίνε οι εργαζόμενοι , αλλά η κεντρική εξουσία που με την πολιτική που εφαρμόζει έχει οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε πλήρη απαξίωση .

Το να μεταφέρεις την ευθύνη σε έναν υπάλληλο για το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να κρύβεις το ίδιο το πρόβλημα και τις διαστάσεις του και ταυτόχρονα να αφήνεις στο απυρόβλητο τους πραγματικούς υπεύθυνους που προκαλούν τα προβλήματα .

Όπως κάθε πράξη μας διαθέτει πολιτική διάσταση , έτσι και η εν λόγω απόφαση έχει πολιτικές προεκτάσεις . Ας προβληματιστεί , περισσότερο η Δημοτική Αρχή Δοξάτου .

Τέλος , δεν αποτελεί προνόμιο για κανέναν να επιμένει στα λάθη του .

 

Ακολουθεί η Επιστολή – απάντηση που κοινοποίησε στα μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος Δοξάτου Δ. Δαλακάκης

«Σήμερα, είχα την ευκαιρία να συζητήσω εποικοδομητικά στο γραφείο μου με τους εκπροσώπους του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ Δράμας καθώς και του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας σχετικά με την υπ’ αριθμ 174/2016 απόφασή «περί αναθέσεως παράλληλων καθηκόντων». Κατ’ αρχάς, πριν από οτιδήποτε άλλο, οφείλω να καταστήσω σαφές, όπως ήδη πρώτα- πρώτα έκανα και στην σημερινή συνάντηση, ότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατ’ εντολή μου. Επομένως, ας είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση
αυτή είναι δική μου.

Ως προς την ουσία του ζητήματος, πράγματι, ο Δήμος Δοξάτου παρουσιάζει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης στις υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας και αυτό αντανακλάται και στην επάνδρωση των τριών απορριμματοφόρων του με υπαρκτό τον κίνδυνο της μη αποκομιδής απορριμμάτων, γεγονός που δυνητικά ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνους στην δημόσια υγεία και έχει ήδη φέρει σε δυσχερή θέση τους εργαζόμενους Υ.Ε (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) οι οποίοι με σπάνια αυτοθυσία εργάζονται εθελουσίως πολλές φορές και πέραν του ωραρίου τους, έχοντας πλέον φτάσει σε όρια έντονης σωματικής κόπωσης.

Το μεσημέρι της 1/7/2016 ο Διευθυντής Περιβάλλοντος δήλωσε την αδυναμία του να στελεχώσει το πλήρωμα ενός απορριμματοφόρου για την 4/7/2016, καθώς και την αδυναμία του (για πολλοστή φορά) να προτείνει αντικαταστάτη και του δόθηκε η εντολή (ώρα 13:10) να στελεχώσει ο ίδιος το πλήρωμα. Ο ίδιος όχι μόνο δεν προέβαλε αντιρρήσεις, αλλά δήλωσε ότι την 4/7/2016 θα στελεχώσει το απορριμματοφόρο.

Επί των θεμάτων που έχουν τεθεί νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε δύο όψεις αυτή
της νομιμότητας και αυτή της νοοτροπίας.

Ο νόμος και δη η διάταξη του άρθρου 35§2 του Ν. 3584/2007 αναφέρει: «Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση».

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου έχει δύο τμήματα, το τμήμα συντήρησης και το τμήμα καθαριότητας. Στα καθήκοντα του Διευθυντού ανάγεται και η εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας, καθήκον ευλόγως συναφές -σύμφωνα με την διάταξη του παραπάνω νόμου- με την αποκομιδή απορριμμάτων. Επιπλέον η ανάγκη ήταν προδήλως ουσιώδης λόγω της φύσης της και δεν προτάθηκε από τον αρμόδιο Διευθυντή κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης, αλλά αντιθέτως προ της ανάθεσης δήλωσε την αδυναμία του να εξεύρει λύση. Υπό το φως των ανωτέρω, εκδόθηκε η εν λόγω εντολή στον Διευθυντή, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων και να μην τεθούν οι πολίτες μας σε κίνδυνο.

Κατά την άποψή μας η εν λόγω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων είναι νόμιμη, καθότι καθ’ ότι τόσο στο στάδιο εκδόσεως της όσο
και προ αυτής δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή σε κάποια αντίθετη σχετική εγκύκλιο που να είναι σε γνώση μας και κυριότερα δε θεωρούμε πως η απόφαση είναι προς το συμφέρον των δημοτών.

Σε κάθε περίπτωση, αν η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης είναι εσφαλμένη ή υπάρχει κάποια απαγορευτική εγκύκλιος, δεν θα διστάσουμε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας. Ο ίδιος ο υπάλληλος δεν δήλωσε καμία αντίρρηση την 1/7/2016, αλλά όλως αντιθέτως δήλωσε ότι θα
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αποκομιδή. Άλλωστε, ούτε τότε, ούτε μεταγενέστερα τέθηκε ζήτημα από τον ίδιο περί μη εκτέλεσης της αποκομιδής λόγω φόβου του περί διακινδύνευσης της ζωής και της ασφάλειας του και επιπροσθέτως δε για την δική του
διασφάλιση του ζητήθηκε εξαρχής με δική μας πρωτοβουλία να προχωρήσει σε εμβολιασμούς.

Εξάλλου, οι εργαζόμενοι δεν είναι έρμαια στις εντολές των αιρετών, αλλά έχουν σαφώς καθορισμένα δικαιώματα, όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007 και δη στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 25 που ρητά ορίζει: «Αν η
διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει
να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που
τον διέταξε.»

Εκ των ανωτέρω έπεται ότι αν ο υπάλληλος θεωρήσει την ανάθεση καθηκόντων παράνομη όχι μόνο έχει το δικαίωμα να εκφράσει την αντίθεση του σε εκτέλεση ανάθεσης καθηκόντων, αλλά έχει φυσικά ακόμη και την υποχρέωση κατά περίπτωση να μην εκτελέσει
καθόλου την εντολή, δηλώνοντάς το μάλιστα χωρίς αναβολή. Στην προκειμένη περίπτωση την 1/7/2016 το στέλεχός μας όχι μόνο δεν εξέφρασε την αντίθεσή του, αλλά πληροφόρησε πως θα προχωρήσει στην εκτέλεση της ανάθεσης. Η άρνησή του εκφράστηκε και περιήλθε
σε γνώση μου την 4/7/2016 και μάλιστα σε χρόνο κατά πολύ μεταγενέστερο της έναρξης της υπηρεσίας αποκομιδής (η οποία άρχεται την 06:00 π.μ) και δη όταν αυτή είχε τελειώσει και βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση μου με στελέχη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και του Σωματείου
Δημοτικών Υπαλλήλων.

Σε ό,τι αφορά την όψη της νοοτροπίας. Η Δημόσια Διοίκηση στηρίζεται σε δύο πυλώνες, στον πυλώνα της Αιρετής Διοίκησης και στον πυλώνα της Υπαλληλικής Διοίκησης.
Παθογένειες υπάρχουν και στους δύο πυλώνες και τούτο είναι φανερό εδώ και δεκαετίες σε όλους τους πολίτες και ιδίως πλέον στους νέους. Πρώτος ο ίδιος θα αναγνωρίσω τις δικές μου αστοχίες, διότι ως νέος άνθρωπος ασχολήθηκα και ασχολούμαι με τα κοινά για
να εξαλείψω παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης. Ο εγωισμός σε αυτόν τον αγώνα δεν έχει θέση και εξακολουθώντας να πιστεύω ότι η απόφασή μου είναι νόμιμη και προς το συμφέρον των δημοτών, επαναλαμβάνω ότι αν αποδειχθεί ότι σφάλω θα σπεύσω να
αναγνωρίσω το λάθος μου.

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων στην σημερινή συνάντηση εκπροσώπων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων του Νομού ότι η διαφοροποίηση των εργαζομένων σε Π.Ε (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) και Υ.Ε (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) έγκειται μόνο στο πτυχίο και στην ακαδημαϊκή εξειδίκευση και όχι στην ανθρώπινη αξία και στην αξία της
εργασίας. Χαιρετίζω, επίσης, την σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων στην σημερινή συνάντηση, ότι απόλυτη προτεραιότητα της Δημόσιας Διοίκησης είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η διασφάλιση της υγείας τους. Χαιρετίζω δε και την άμεση ομόφωνη καταδίκη -εκ μέρους των παρευρισκομένων- της άποψης συναδέλφου τους συνδικαλιστή ο οποίος – κατά την σημερινή συνάντησή μας- υποστήριξε πως αν ο ίδιος ήταν στην θέση του Διευθυντή, θα ανέβαινε στο απορριμματοφόρο και θα έσπαγε επίτηδες το πόδι του. Σε ό,τι δε αφορά το δελτίο τύπου της ΠΟΕ –ΟΤΑ που χαρακτηρίζει την απόφαση ως επικίνδυνη, δηλώνω ότι επικίνδυνη είναι η μη συλλογή των απορριμμάτων έστω και για μια μέρα, θεωρώ την θέση της βεβιασμένη και την αφήνω στην κρίση των πολιτών και δη των νέων και των ανέργων.

Κλείνοντας, ευχαριστώ για μια ακόμη φορά το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Δοξάτου για όσα από κοινού πετύχαμε σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στον ζήλο που επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία αυτού, δηλώνοντας παράλληλα υπερήφανος για την συνεισφορά του. Τέλος, βεβαιώ τους συμπολίτες μου στον απόλυτο βαθμό πως θα συνεχίσουμε τόσο ο ίδιος, όσοι και οι υπάλληλοι του Δήμου μας, να δίνουμε τον καλό αγώνα -και τον εμφανή και τον αφανή- για την διαρκή διασφάλιση των δικών τους δικαιωμάτων.

Καλαμπάκι, 4/7/2016
Ο Δήμαρχος Δοξάτου
Δημήτριος Δαλακάκης”

 

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο