Χωρίς κατηγορία

«Ανακύκλωση-Τοπική Ανάπτυξη& Απασχόληση» από τον Δήμο θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης

Συνέντευξη Τύπου για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παρέμβασης του σχεδίου δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου 2015, στο Δημαρχείο.

Τη συνέντευξη έδωσαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πέτρος Λεκάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Νίκος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εταίροι του προγράμματος.

Συνέντευξη Τύπου
Συνέντευξη Τύπου

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι εταίροι του σχεδίου δράσης, το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη – Ανακύκλωση – Απασχόληση» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας «08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου». Αφορά σε συγκεκριμένες θεματικές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τομέων παρέμβασης και της τοπικής αγοράς εργασίας και οι οποίες προέκυψαν από την σύνθεση των συμπερασμάτων των συναντήσεων εργασίας (workshops) που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2014 με την συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίων, Επιχειρήσεων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Επιστημονικών Φορέων.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, στόχος του προγράμματος είναι η κινητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων της τοπικής αγοράς του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της στον τομέα της ανακύκλωσης και των μικρών υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους και νέους επιστήμονες. Συνολικά, όπως είπε, ωφελούμενοι ήταν 130 άτομα, 90 άνεργοι – εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και 40 νέοι μηχανικοί, οι οποίοι καταρτίστηκαν από τα δύο ΚΕΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ εκπονήθηκαν επιχειρηματικά για την δημιουργία επιχειρήσεων ή ΚΟΙΝΣΕΠ. «Πέρα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από τέτοιου είδους δράσεις ανακύκλωσης προκύπτει σημαντικό κέρδος προς όφελος του δήμου, αλλά και των δημοτών με τη μείωση των ανταποδοτικών τελών. Πάντως, εάν δεν έχουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, οποιαδήποτε προσπάθεια θα καθυστερήσει να έχει αποτελέσματα», τόνισε ο Δήμαρχος.
Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης επισήμανε ότι στόχος του μνημονίου είναι η ανάπτυξη και δημιουργία δικτύου Επιμελητηρίων, δημοτικών φορέων και αρχών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων και ιδρυμάτων, ΜΚΟ και Επιχειρήσεων για:
– Την από κοινού συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη με ενέργειες και δράσεις ανακύκλωσης, υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος
– Την από κοινού συνεισφορά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους συγκεκριμένους τομείς
– Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για την αξιοποίηση και την υποστήριξη της ανακύκλωσης, των ΑΠΕ και μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών και της προστασίας του περιβάλλοντος
– Την ανάδειξη και διάδοση πολιτικών, δράσεων και μέτρων δημοσίων οργανισμών και φορέων
– Την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και την προαγωγή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος και δημιουργίας θέσεων εργασίας
– Την ενθάρρυνση επενδύσεων και την κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης επενδύσεων στους τομείς ενδιαφέροντος
«Η υπογραφή του μνημονίου έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός να ενημερωθεί ο κόσμος για τα οφέλη της ανακύκλωσης και αφετέρου να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους και επιστήμονες και να ενισχύσουμε νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο», είπε ο Πέτρος Λεκάκης και πρόσθεσε πως οι δράσεις του προγράμματος θα ολοκληρωθούν με φόρουμ των αναπτυξιακών συμπράξεων.
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έδωσε έμφαση στην δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως η επανάχρηση ρούχων και η ανακύκλωση υλικών, όπως το φελιζόλ, τα έπιπλα και τα σκεύη, η οποία, όπως είπε, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της Διοίκησης του Δήμου στο συγκεκριμένο τομέα ανέφερε ότι είναι ο διπλασιασμός μέχρι τέλος του 2015 του ποσοστού της ανακύκλωσης, που σήμερα φτάνει το 10%, ενώ πρόσθεσε ότι άμεσα θα ξεκινήσει μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. «Ήδη καταρτίζουμε και θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, εν είδη ενός τοπικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίηση των ειδών στο Δήμο Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά.
Στα επιχειρησιακά σχέδια που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Νίκος Παπαδόπουλος. Όπως ανέφερε, συνολικά είναι έτοιμα 51 business plan σε 25 θεματικές ενότητες στους τομείς ανακύκλωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων για συλλογή και ανακύκλωση συσκευών, ανακύκλωση οχημάτων, πλαστικού και χαρτιού, καύση απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας και θέρμανσης, παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαια. «Τα επιχειρησιακά σχέδια είναι στη διάθεση όχι μόνο των ωφελούμενων, αλλά και όποιων ενδιαφερθούν, εφόσον αξιολογηθούν θετικά», διευκρίνισε.
Εκ μέρους των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Αναπληρώτρια Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Κλαβανίδου και ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ευτύχιος Σαρτζετάκης, ανέφεραν ότι τα δύο ΑΕΙ της πόλης θα συμβάλουν στο σχεδιασμό παρέχοντας τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό.
Από την πλευρά τους, ο πρόεδρος της Εταιρίας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Νίκος Κακούσιος και ο Διευθυντής Κίνησης του ΟΑΣΘ, Γιώργος Σπανός, τόνισαν πως θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Πράσινες Διαδρομές», Γιώργος Φαρφαράς, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η προσθήκη των μεταφορών στην πράσινη ανάπτυξη και τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος κλάδος στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο