Αττική

Τους 12 άξονες για ένα αποτελεσματικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε στη Μάνδρα Αττικής, ο Γιώργος Πατούλης

Τους 12 άξονες για ένα αποτελεσματικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε στη Μάνδρα Αττικής, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη θέσπισης ενός κεντρικού  επιχειρησιακού σχεδιασμού με συγκεκριμένους  κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας  και προσδιόρισε τους 12 κεντρικούς άξονες της πρότασης του. «Είναι ανεπίτρεπτο να  υπάρχει σχέδιο μόνο  για την επόμενη μέρα. Πρέπει να περάσουμε στη λογική της πρόληψης. Ειδικότερα για ένα αποτελεσματικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας απαιτούνται τα εξής:

 1. Κεντρικός επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα εστιάζει στο επίπεδο της θέσπισης κανόνων, εγχειριδίων επιχειρησιακής λειτουργίας, μοντέλου οργάνωσης, περιεχομένου εκπαίδευσης στελεχών και εθελοντών

 2. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διακινδύνευσης και διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων.

 3. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.

 4. Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αυτήν.

 5. Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.

 6. Διαρκής επιμόρφωση στελεχών της Α’βάθμιας και Β’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, για θέματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.

 7. Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας, με προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

 8. Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε δήμο χωριστά και στην περιφέρεια συνολικά, στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες.

 9. Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης με αποδέκτες την περιφέρεια και τους δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη.

 10. Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με την διαδικασία αποστολής SMS στους πολίτες.

 11. Εξασφάλιση πόρων στήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων και αγορά σύγχρονων συστημάτων αντιμετώπισης και εξοπλισμού.

 12. Πρόσληψη και εκπαίδευση στελεχών στους Δήμους και τις Περιφέρειες, που θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Παράλληλα ο  υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε ως απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο στους ορεινούς όγκους της περιοχής πάνω απ τη Μάνδρα προκειμένου να επιτευχθεί η ανάσχεση μεγάλου όγκου υδάτων σε πιθανή έντονη νεροποντή.  «Πρέπει να υλοποιηθούν έργα ορεινής υδρονομίας , που θα προστατευόσουν περιοχές όπως η Μάνδρα . Η ολοκλήρωση οριοθέτησης των ρεμάτων,
η υλοποίηση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης κινητοποίησης
καθώς και ο μακροχρόνιος ιεραρχημένος προγραμματισμός μέτρων και έργων, είναι μερικές ακόμη  από τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν».

Οι επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας του Συνδυασμού
Ο κ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοίνωσε τους επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας η οποία θα καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο  αντιμετώπισης όλων των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
«Πρόκειται για καταξιωμένους επιστήμονες, ο καθένας στο δικό του γνωστικό αντικείμενο,  σε όλους τους κρίσιμους τομείς ευθύνης που αφορούν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε το σχέδιο μας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής», σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Την ομάδα με τους επικεφαλής τομέων παρουσίασε ο Σωτήρης Παπασπυρόπουλος ο οποίος είναι συντονιστής της  Επιστημονικής Ομάδας Προγράμματος, ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικευμένος στη Ψυχιατρική με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ακολουθούν οι επικεφαλής:

 • Δρ. Ελένη Δουνδουλάκη, με τομέα ευθύνης τον Πολιτισμό Θεατρολόγος, διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμβουλος Πολιτιστικής Πολιτικής και Διαχείρισης
 • Ευσταθόπουλος Σπύρος, με τομέα ευθύνης τα  Αναπτυξιακά Θέματα, Ανώτατο στέλεχος σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου υπηρέτησε επί 20ετία.

Πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 • Κόνσολας Νίκος  με τομέα ευθύνης την Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ομότιμος Καθηγητής Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Επίτιμος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων

 • Κρεμλής Γιώργος- Σταύρος με τομέα ευθυνης τα Περιβαλλοντικά θέματα

Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας.

 • Λέκκας Ευθύμης, με τομέα ευθύνης την |Πολιτική Προστασία

Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος

 • Ξιφαράς Κώστας, με τομέα ευθύνης τα Οικονομικά και τα  Θέματα Ενέργειας Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ

Παπαθανασοπούλου Νταίζη, με τομέα ευθύνης τη Δημόσια Υγεια και Πρόληψη
Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα. Κοινωνιολόγος και Κοινωνική Λειτουργός.

 • Τζουρμακλιώτου Δήμητρα με τομέα ευθύνη τις Μεγάλες Αστικές Παρεμβάσεις

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πολιτικός Μηχανικός
Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων σύμβουλος Υπουργών στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Υποδομών, Υγείας και Περιβάλλοντος.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε:
«Πάμε μαζί  για μια Νέα Αρχή για την Αττική. Η Δυτική Αττική μίλησε. Ξεκινάμε μία μάχη για την ανατροπή. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χάσιμο χρόνου. Τα 20 χρόνια εμπειρίας μου στην Αυτοδιοίκηση είναι η εγγύηση ότι θα πετύχουμε».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο