FeaturedΟικονομίαΣυνεντεύξεις

Ο Άγγελος Φίσκιλης μιλάει για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ( ΠΟκοινΣΕΠ) Άγγελος Φίσκιλης απαντά στις ερωτήσεις της aftodioikisinews

Τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Ποια είναι τα προβλήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων ;

Πως αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία;

Ποιες οι προοπτικές ;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνθέτουν την προβληματική που σχετίζεται με την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και που θέσαμε στον κ. Φίσκιλη

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΠΟκοινΣΕΠ) Άγγελος Φίσκιλης

Ακολουθεί η συνέντευξη

Κύριε Φίσκιλη , με την γνώση και εμπειρία που διαθέτετε , εξηγήστε μας όσο πιο απλά μπορείτε , τι σημαντικό για την οικονομία και την κοινωνία κομίζει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ;

Αυτό που στοχεύει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και παροχής υπηρεσιών ειδικά από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα προς κάλυψη σχετικών αναγκών που δεν μπορεί να το κάνει ο δημόσιος τομέας λόγω δέσμευσης στις προσλήψεις και ο ιδιωτικός τομέας καθώς δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου αλλά εντάσεως εργασίας.

Δηλαδή ένας φορέας  κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σκοπεύει στην δημιουργία θέσεων εργασίας την μελών του και όχι στην μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του επιχειρηματία. Μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση λοιπόν προσφέρει με την λειτουργία της …

Κοινωνική ωφέλεια, δηλαδή εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών που συνήθως μένουν ακάλυπτες ή καλύπτονται πλημμελώς από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα ή/και το κράτος.

Κοινωνική καινοτομία, δηλαδή εντοπισμός νέων κοινωνικών αναγκών ή παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών με τρόπο ο οποίος εισάγει νέες λογικές παραγωγής/κατανάλωσης.

Κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή, με στόχο να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτά κοινωνικών στρωμάτων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Εργασιακή αποκατάσταση, δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασίας για κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.

Πόσες ΚΟΙΝΣΕΠ υπάρχουν στη Χώρα μας και ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν;

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη απογραφή στο αρχείο αναφέρονται περί τις 2058 ΚοινΣΕπ σε διάφορα στάδια εγγραφής.

Τα προβλήματα είναι αρκετά. Έλλειμμα αναγνώρισης από την κοινωνία. Έλλειψη οικονομικής υποστήριξης που σύμφωνα με την πρώτη μελέτη του 2012 Αδυναμία δημιουργίας ΚοινΣΕπ σε υπηρεσίες Security καθώς ο σχετικός νόμος Ν. 2518/1997 δεν προβλέπει τις ΚοινΣΕπ και το αρμόδιο υπουργείο δεν βγάζει σχετική άδεια

Στον πρόσφατο νόμο 4849/2021 υπάρχει μια διάταξη που επηρεάζει την λειτουργία αρκετών ΚοινΣΕπ.

Πρόκειται για το άρθρο 71 του νόμου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 278 του νόμου 4442/2016 και απαγορεύει την λειτουργία ιδιωτικών ΙΕΚ, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων με την μορφή  ΚοινΣΕπ παρόλο που ο 4430/16 το επιτρέπει και είχαν δοθεί αρκετές σχετικές άδειες.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές; Είναι λειτουργικό; Βοηθάει στην ανάπτυξη αυτής της μορφής οικονομίας;

Αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και δυσάρεστο θέμα καθώς ο νόμος 4430/16 είναι εξαιρετικά περιοριστικός στην δυνατότητα ανάπτυξης καθώς βρίσκεται κάτω από το ασφυκτικό περιοριστικό διάταγμα Αριθ. 61621/Δ5.2643 ΦΕΚ Β’ 56/18-01-2017 που προβλέπει κάτι το εξωφρενικό για την επιχειρηματικότητα δηλαδή την Δημιουργία θέσεων εργασίας επί τζίρου μη λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά κριτήρια ρευστότητας και καθαρού κέρδους – πλεονάσματος.

Πως αντιμετωπίζονται οι ΚΟΙΝΣΕΠ από το τραπεζικό σύστημα; Υπάρχει ένα πλαίσιο χρηματοδοτήσεων, κυρίως από την Πολιτεία ;

Άγνοια Τραπεζικών Ιδρυμάτων για τον νόμο 4430/16 και τις ΚοινΣΕπ με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η δημιουργία εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού όπως είναι υποχρεωμένη κάθε επιχείρηση να διαθέτει για την διακίνηση της μισθοδοσίας.

Τώρα όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο δυστυχώς και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά καθώς παρόλο που οι ΚοινΣΕπ μπορούν και έχουν πρόσβαση σε προγράμματα στήριξης δεν έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές που απαιτεί το σύστημα χρηματοδότησης για να δώσει προκαταβολή και παρόλο που προβλέπεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η δημιουργία του Καταπιστευτικού λογιαριασμού ειδικά για χρήση από τις ΚοινΣΕπ όπως ήταν και μια πρόσφατη παρέμβαση που έκανα στην Βουλή κατά την συζήτηση του νέου αναπτυξιακού νόμου καθώς είχα προσκληθεί από την αρμόδια επιτροπή για να εκθέσω τα προβλήματα των ΚοινΣΕπ και αυτό για την διευκόλυνση τους στην εκταμίευση αυτό το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει με ότι αυτό συνεπάγεται στην λειτουργία των Φορέων που αδυνατούν να προχωρούν σε δαπάνες και στην συνέχεια να καταθέτουν δικαιολογητικά για την είσπραξη των ενισχύσεων.

Λάβετε υπόψιν σας ότι σχετική μελέτη που καταρτίστηκε με Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2013 προέβλεπε ικανή αρχική χρηματοδότηση για κάθε μέλος και εργαζόμενο.

Τόσο αυτή η υπόσχεση όσο και δεκάδες άλλες υποσχέσεις κατά το πέρασμα του χρόνου δόθηκαν απλά για να ακουστούν χωρίς ποτέ να τηρηθεί καμία υπόσχεση .

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι καταχωρημένες στο Μητρώο κοινωνικής οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας. Προσφάτως υπήρξε, σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, κάποια δυσλειτουργία,  που προκάλεσε πρόβλημα ακόμη και σε σημείο διαγραφής αρκετών κοινωνικών επιχειρήσεων; Αν κάτι τέτοιο ισχύει ,  μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες ;

Μια από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ένας φορέας Κ.Αλ.Ο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναφέρεται στο Άρθρο 16 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Μητρώο- Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου του σχετικού νόμου 4430/16 και παράγραφο 4,5 που αναφέρει τα παρακάτω …

Οι Φορείς υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους.

Για λόγους τήρησης των υποχρεώσεων και συμμόρφωσης με αυτούς το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποφάσισε να αυστηροποιήσει την υποχρέωση αυτή με ολέθριες συνέπειες για ορισμένους φορείς εφόσον δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα έγγραφα για την έκδοση του ετήσιου αυτού πιστοποιητικού μέλους και αυτό έχει σχέση με το πάγωμα στην πρόσβαση στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, το κλείδωμα του μηχανισμού POS και της δυνατότητας να κάνουν πληρωμές προμηθευτών και μισθοδοσίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από το Φορολογικό σύστημα.

Αυτό τελικά , σύμφωνα με τελευταία ενημέρωσή μας , ξεπεράστηκε στην κατεύθυνση ομαλοποίησης της κατάστασης

Από παλαιότερη εκπομπή στην Δημόσια Τηλεόραση

Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία έχει δώσει υποσχέσεις που δεν έχει κρατήσει;

Άπειρες υποσχέσεις ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2015 – 2019 από την προηγούμενη διακυβέρνηση χωρίς να τηρηθεί και να πραγματοποιηθεί ούτε μία.

Η Πανελλήνια Ένωση, της οποίας είσθε Πρόεδρος, πόσα μέλη έχει; και αν στη βάση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε , σκεφτόσαστε να προχωρήσετε σε κινήσεις για την περαιτέρω θωράκιση των ΚΟΙΝΣΕΠ;

Τα έως αυτή την στιγμή που μιλάμε μέλη είναι 183 από όλη την Ελλάδα και αυξάνονται κάθε βδομάδα με νέες προσχωρήσεις. Πολλές προτάσεις έρχονται προς συζήτηση από την βάση και τους Φορείς και τίποτα δεν είναι ταμπού και όλα γίνονται θέμα ανάλυσης για να μπορέσουμε να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο και μέσο να ενισχύσουμε την λειτουργία και την υποστήριξη των ΚοινΣΕπ που μας εμπιστεύονται την στήριξη τους καθώς παρέχει ο Φορέας μας Τεχνική Υποστήριξη με ένα χαμηλό ετήσιο κόστος σε κάθε τους επαφή με το Μητρώο.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στην Πολιτεία και σε όσους ασχολούνται, με τον ένα ή άλλο τρόπο με την κοινωνική οικονομία ;

Μια μοναδική ευκαιρία για την Κοινωνική Οικονομία είναι τώρα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία να δείξει το τι μπορεί να κάνει για την επανεκκίνηση της Οικονομίας σε αυτή την εποχή μετά την πανδημία του Κορωνοϊού .

Η Αποφασιστικότητα των Κοινωνικών Επιχειρηματιών και η μη εξάρτηση τους από αγκυλώσεις του παρελθόντος πιστεύουμε ότι θα είναι Πραγματικά η λύση για την επανεκκίνηση σε πιο καθαρό και διάφανο πλαίσιο η προσπάθεια αυτή.

Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν για άλλη μια φορά ότι η κοινωνική οικονομία δεν είναι η λύση αλλά ένα εργαλείο για την προσέγγιση του προβλήματος κάτω από ορισμένες συνθήκες και κανόνες όπως είναι η οικονομική κοινωνική και πολιτική σταθερότητα που θα δίνει εγγυήσεις ομαλής λειτουργίας κάτω από σταθερούς κανόνες και πρακτικές που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της προσπάθειας όποιας και αν είναι σε όποιους και αν απευθύνεται.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο